Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 juli 2021

Wethouder Van Gils: Feyenoord City, een plek voor iedereen

Afgelopen donderdag 8 juli vond de raadsbehandeling van Feyenoord City plaats. Na een aanloop met veel inspreekmomenten, waarbij ook supporters hun kijk op het project met de raad deelden, is het geamendeerde raadsvoorstel aangenomen. Een grote stap voor Feyenoord City! De Gemeenteraad beslist over het definitieve investeringsbesluit voor 31 december 2021, tot die tijd hebben Feyenoord en de gemeente om aan alle vooropgestelde voorwaarden te voldoen.

Het voornaamste onderwerp van debat was de toets Position Paper Feyenoord City. De position paper is in 2017 namens de raad opgesteld, waarin verschillende voorwaarden zijn omschreven waaraan voldaan moet worden voordat de gemeenteraad instemt met het definitieve investeringsbesluit Feyenoord City. In de toets, uitgevoerd door Deloitte, is nu getest of aan iedere voorwaarde is voldaan.

In het raadsdebat was er veel aandacht voor deze voorwaarden, met een nadruk op de voorwaarden waar nog niet (helemaal) aan is voldaan. Ook was er in de gemeenteraad veel aandacht voor het signaal dat supporters meer betrokken willen worden bij de bouw van het nieuwe stadion; zo moet nogmaals nagegaan worden of er binnen het nieuwe stadion plaats is voor een vorm van een supportershome.

Daarnaast was er ook veel aandacht voor gebiedsontwikkeling. Feyenoord City draait niet alleen om het nieuwe stadion, maar om de ontwikkeling van heel Zuid: met 3700 nieuwe woningen, 1500 nieuwe banen en jaarlijks 500 stagetrajecten en leerwerkmogelijkheden wordt het belang van Zuid voorop gezet. Met treinstation Stadionpark zal het vernieuwde stadsdeel goed bereikbaar worden, en de Kuip verandert met het Kuip park in een openbaar sportpark. Ook rondom het nieuwe stadion is groen belangrijk; langs de oevers van de Maas wordt een getijdenpark gerealiseerd. Zo loop je vanuit het stadion zo de natuur in.

“Dit stadion wordt niet alleen gebouwd voor 2 keer 45 minuten voetbal. Je wil eerder komen en je wil er daarna nog wat langer zijn (…) dus dat supporters zich thuis moeten voelen in het nieuwe stadion is evident. Een plek waar iedereen zich vrij voelt om met gelijkgestemden een overwinning vieren of het verlies verwerken”, aldus Wethouder Arjan van Gils.