Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 juli 2021

Voorjaarsnota 2022: Groener, socialer en ondernemend uit de crisis!

‘Open Up’ was het thema van het Songfestival en toepasselijker kon het niet. Rotterdam gaat open! D66 ziet uit naar de levendigheid die we zo hebben moeten missen. Nieuwe restaurants openen zich, overal terrassen. We gaan het leven vieren. Rotterdam sterker uit de crisis. Zo leest D66 de voorjaarsnota. Wij investeren de komende jaren tegen de stroming in. Met 7 grote stadsprojecten, hectares groen en op vele plekken in de stad wordt flink gebouwd. Dit gemeentebestuur straalt ambitieus vertrouwen uit. En legt de rekening van de coronacrisis niet bij de Rotterdammer neer. D66 is daar ontzettend trots op. Rotterdam gaat sterker door.

Ik bouw mijn betoog op langs 3 lijnen:

  1. Groen
  2. Sociaal
  3. Ondernemend.

1. Groen. Duurzaam wonen in de stad van de toekomst.

Wij zijn blij dat het college 130 miljoen euro uittrekt voor de energietransitie, circulaire economie en de verduurzaming van woningen. Er wordt geïnvesteerd in zonne-energie, huizen gaan van het gas af en er komen meer laadpalen voor elektrische auto’s. Ook kunnen onder anderen woningeigenaren een lening krijgen om hun huis te verduurzamen. Maar Rotterdam staat ook voor de uitdaging om betaalbare woningen te realiseren. Voor starters en de middeninkomens is het vrijwel onmogelijk om een betaalbaar huis te vinden. Dat is echt een groot probleem. Goed dat daar van alles op ingezet wordt. Los van al die goede initiatieven, dienen wij ook een motie in om het bouwen van huizen voor de middeninkomens aantrekkelijker te maken via het grondprijsbeleid.

  1. Gelijke kansen in een vrije samenleving

Corona heeft ongelijkheid vergroot. De tweedeling neemt toe. Arme kinderen hebben veel minder kans om op de maatschappelijke ladder te stijgen dan voorheen. Dat is een groot probleem. Ook het lerarentekort wordt steeds nijpender. Goed dat het college hier een stevige lobby op heeft gezet. Wat is concreet het eisenpakket voor de korte en de lange termijn? En welke vorderingen worden er gemaakt?

Eerder is al gesproken over de lange wachttijden in de jeugdzorg. De urgentie is duidelijk. Daarom vraag ik het college hoe we die wachtlijsten inlopen ondanks de personeelsproblemen. D66 wil een aanspreekbare overheid met aandacht voor bewoners. Met de nieuwe wijkraden gaan we daar invulling aan geven. Ondersteund door een ambtelijke organisatie die de menselijke maat als uitgangspunt heeft. De Rotterdammer centraal. Geen stroperige bureaucratie maar daadkracht in de wijken. Twee vragen aan het college. Hoe staat het met de implementatie van de menselijke maat in de organisatie. Waar loopt u tegenaan?  Ik spreek mensen die zich graag voor de wijkraad willen opgeven. Bewoners die blij zijn dat ze hun stem mogen laten horen zonder dat ze eerst lid moeten zijn van een politieke partij. Die energie moeten we vasthouden! Per wanneer kunnen zij zich aanmelden daarvoor? Als laatste nog een vraag aan het college over het voorstel inzake vervangingsinvesteringen. Begrijp ik nu goed dat de kapitaallasten van gemeentelijk vastgoed niet geïndexeerd zullen worden? Ik overweeg hiervoor een amendement. Dat is later zal indienen mocht dat nodig zijn.

Voorzitter, mijn laatste thema,

  1. Levendige stad met ruimte voor ondernemerschap en innovatie;

D66 is blij met de extra ruimte voor ondernemers om terrassen uit te breiden. Wat ons blijft dit de komende jaren zo, zodat de ondernemers ook op die manier uit de schulden kunnen komen. Maar wat nu echt ontbreekt is een perspectief voor de nachtcultuur. De kracht van de nacht is jarenlang door de politiek onderschat. Visie op het nachtleven is noodzakelijk om creativiteit en nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Waar geven we ruimte aan het nachtleven en aan de 24-uursvergunningen? Daarom wil D66 dat het college zo snel mogelijk komt met een visie op het nachtleven. Kunt u aangeven wanneer dat gerealiseerd kan worden Complimenten dat het college zo inzet op de levendige winkelstraten. Levensaders van onze stad, een ontmoetingsplek voor jong en oud. Wij zijn dan ook zeer te spreken over het leegstandsfonds dat aangekondigd is. Erg nodig om onze winkelstraten voor de toekomst aantrekkelijk te houden

Dat een stad niet stil staat blijkt ook wel uit de community van skaters bij het museumpark. Een community die enorm gegroeid is tijdens Corona. Superdivers publiek, jong, oud, allerlei verschillende culturele achtergronden. Urban sport zoals we dat graag zien. Een harmonieuze groep waar men zichtbaar zichzelf kan zijn. Dat moeten we koesteren. D66 maakt graag middelen vrij om de herinrichting van het plein ook voor skaters passend te maken. Daarvoor dienen we onze motie voor Koers van de Stad in.

Ik sluit af. Met deze Voorjaarsnota komen we sterker uit de crisis: groener, socialer en ondernemender.