Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 juli 2021

D66 wil meer ruimte voor starters en middeninkomens

In Rotterdam kiezen we voor wijken in balans. We willen in de wijken een mix van woningen in het sociale, midden- en topsegment. De praktijk laat zien dat de bouw van middensegment woningen achterblijft in Rotterdam. D66 wil daar verandering in aanbrengen en het woningaanbod voor starters en middeninkomens vergroten. Daarom dient D66 de motie “Meer ruimte voor het middensegment” in. 

De motie heeft betrekking op het grondprijzenbeleid in Rotterdam. De grondprijzen voor sociale woningen in Rotterdam liggen erg laag, gemiddeld zo’n €11.000,- per sociale woning lager dan in de regio. Ter illustratie: de grondprijs voor een eengezins- sociale huurwoning ligt in bijvoorbeeld Schiedam op +/-  €19.500,- ten opzichte van +/- €9.000,- in Rotterdam. Doordat deze grondprijs zo laag is, laten gebiedsontwikkelingen met sociale woningbouw zich slecht rond rekenen. D66 wil geen afbreuk doen aan de sociale woningbouw maar we zien dat de gemiste inkomsten van de lage sociale grondprijzen in Rotterdam veelal worden gecompenseerd door minder woningen te bouwen voor starters en middeninkomens en juist meer hoog- en topsegment woningen. En zo blijft de bouwproductie voor starters en middeninkomens in Rotterdam achter. D66 komt op voor deze doelgroep, een doelgroep waar we zien dat er een groot woningtekort is!

“Wanneer uit de kabinetsonderhandelingen blijkt dat woningcorporaties meer financiële middelen krijgen, vindt D66 het logisch om de grondprijzen voor sociale huurwoningen te verhogen. Zo zorgen we ervoor dat we meer kunnen gaan bouwen voor starters en middeninkomens” aldus D66-raadslid Robin de Roon.