Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 juni 2021

Q&A Museum Boijmans van Beuningen

Boijmans van Beuningen is een van Nederlands meest prestigieuze musea met een indrukwekkende kunstcollectie. Helaas moest Boijmans vanwege een noodzakelijke verbouwing sluiten. De laatste jaren is er veel te doen geweest over deze verbouwing en hoe die vormgegeven zou moeten worden. In deze Q&A leggen wij uit wat de stand van zaken heeft en wat D66 hier van vindt. 

 

Q: De verbouwing van Boijmans, hoe zat dat ook alweer?

A: In 2017 bleek dat Museum Boijmans onveilig was geworden voor publiek, personeel en de collectie. De voornaamste problemen bleken asbest in de muren en brandveiligheid. De gemeente Rotterdam is grotendeels eigenaar van het museum en moest daarom een beslissing nemen over de toekomst van het museum. Er moest een keuze gemaakt worden tussen een renovatie waarbij alleen noodzakelijk onderhoud gedaan zou worden, ook wel genoemd het basis+ scenario, of een ambitieuze verbouwing waarbij Boijmans naast het noodzakelijk onderhoud ook zo verbouwd zou worden om het museum aantrekkelijker te maken en daarmee meer bezoekers zou aantrekken. Eind 2018 besloot de gemeenteraad om akkoord te gaan met het ambitiescenario in plaats van basis+ scenario. Hierbij gaf de raad het college wel mee dat het verschil in kosten tussen het basis+ scenario en het ambitiescenario door externe financierders overbrugd zou moeten worden en niet door de gemeente zelf.   

Q: Waar staan we nu?

A: Na onderzoek blijkt het ambitiescenario niet realiseerbaar met de afgesproken financiële middelen. Het basis+ scenario kan nog wel met de huidige middelen, maar niet binnen de afgesproken termijn. Daarom wil het college nu onderzoek doen naar een alternatief. Dit alternatief omvat niet alleen de renovatie van het Museum Boijmans maar ook tegelijkertijd een renovatie van het Museumpark. 

Het college is van mening dat de voordelen van dit alternatief (een ambitieuze renovatie van Boijmans en een renovatie van het Museumpark) alleen nu gerealiseerd kunnen worden. Er is volgens het college meer nodig om het museum en de omgeving aantrekkelijk te houden voor bezoekers en de culturele positie van Rotterdam te versterken. Om de mogelijkheden van een renovatie van het Museumpark samen met Boijmans te onderzoeken, is nu besloten tot een verkenning. 

Q: Waarom nu opeens een verkenning?

A: Reden voor de voorgenomen verkenning zijn de nieuwe inzichten van het architectenbureau Mecanoo voor de renovatie van het museum. Het ontwerp biedt een nieuwe kijk op de potentie van Museum Boijmans en het Museumpark. Om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken is een verkenning nodig. Deze verkenning zal zo’n 6 maanden duren. 

Q: Wat is er anders in het nieuwe plan ten opzichte van het ambitiescenario?

A: Het ontwerp dat nu voorligt, biedt meer dan alleen een renovatie van Museum Boijmans, het gaat ook over de renovatie van het Museumpark. Zo zal er mogelijk een nieuwe (extra) ingang van het park komen aan de Westersingel die het park en de instellingen toegankelijker maakt vanuit het centrum en het park beter met de stad verbindt. Het college en de raad willen nu verkennen of dit haalbaar is.

Q: Hoe ziet het komende jaar er nu uit?

A: De komende zes maanden gaat de gemeente de haalbaarheid onderzoeken of een renovatie van het Museumpark, en daarmee ook een ambitieuze renovatie van Boijmans haalbaar is. Het resultaat van de verkenning zal aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. Dan zal duidelijk worden of het realiseren van de renovatie van zowel het Museumpark als Boijmans haalbaar blijkt en wat daarvoor nodig is. 

Q: Verwachten we dat er voldoende geld is voor de ambitievariant? 

A: De fondsenwerving voor het ambitiescenario bleef tot nu toe achter. Een belangrijke reden was dat er al fondsen werden benaderd zonder dat er een uitgewerkt plan van een architect lag. Dat plan was er nog niet, omdat het museum dicht moest vanwege de slechte technische staat. Financierders willen echter graag precies weten waaraan zij bijdragen. Nu het ontwerp er ligt kan Museum Boijmans Van Beuningen effectiever aan de slag met het werven van private organisaties, particulieren en fondsen. Dat is onderwerp van de verkenning.