Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 juni 2021

Feyenoord City Voortgang deel 2

Het debat rond de gemeentelijk deelname in Feyenoord City is in volle vaart en koerst af op een voorlopige conclusie. De afgelopen weken zijn er inhoudelijke commissiebehandelingen geweest, afgewisseld met het horen van 60 insprekers en belanghebbenden zoals Stadion Feijenoord en de BVO (betaald voetbalorganisatie) Feyenoord zelf.

De insprekers waren overwegend kritisch over de plannen. Hun argumenten waren divers, maar de voornaamste argumenten die naar voren kwamen waren de emotionele hechting aan de Kuip en bezwaren over de businesscase.

Op 8 juli staat besluitvorming op de agenda. In het voorliggende raadsvoorstel stelt het college voor om in te stemmen met gemeentelijke deelname in Feyenoord City mits aan de opschortende voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn: de volledige financiering moet geregeld zijn, alle financiers moeten getoetst zijn, alle belangrijke overeenkomsten moeten getekend zijn en de Raad van State moet positief oordelen over de omgevingsvergunning. Voor meer informatie over het Feyenoord City project en het standpunt van D66 hierover kunt u hier meer lezen.