Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 mei 2021

Voortgang Feyenoord City

Komende maanden wordt het duidelijk of de gemeente Rotterdam gaat participeren in het project Feyenoord City. Dit project omvat een nieuw voetbalstadion (Nieuw Stadion) voor de Rotterdamse voetbalclub Feyenoord en een gebiedsontwikkeling voor het gebied waar het nieuwe stadion gebouwd zou worden.

Afgelopen weken zijn er enkele belangrijke stukken naar de Rotterdamse gemeenteraad gestuurd genaamd ‘het Investeringsmemorandum’ en het ‘Deloitte Rapport’. In het Investeringsmemorandum hebben Stadion Feijenoord en de betaald voetbalorganisatie Feyenoord (BVO) samen de gemeente en andere potentiële investeerders geïnformeerd over de voortgang van de financiering en de business case van het Nieuwe Stadion. In het Deloitte Rapport heeft het consultancybedrijf Deloitte de business case van het Nieuwe Stadion getoetst aan de Position Paper (de voorwaarden op basis waarvan de gemeente wil investeren). Uit deze toets bleek dat aan bijna alle voorwaarden van de Position Paper is voldaan. Over twee voorwaarden heeft Deloitte geen uitspraak gedaan, over deze twee voorwaarden wordt een politiek oordeel gevraagd.

Op dit moment wordt de Rotterdamse gemeenteraad gevraagd om een oordeel te vellen over het projectvoorstel zoals dat nu voorligt met het Investeringsmemorandum en het Deloitte Rapport in het achterhoofd. Dit zal gedaan worden in verschillende commissie behandelingen. Ook zal de raad in gesprek treden met Rotterdammers die hun zegje willen doen over Feyenoord City. Het college staat positief tegenover deelname in het Nieuwe Stadion. Het is echter niet aan het college, de raad moet uiteindelijk op 8 juli haar jawoord geven. Maar ook bij een jawoord op 8 juli zijn er nog een aantal hordes om te nemen. Zo is er na de zomer nog een definitief beslismoment voor de gemeenteraad en de andere investeerders genaamd ‘Financial Close’ voordat er tot daadwerkelijke bouw overgegaan kan worden.

Momenteel beraadt D66 zich nog over haar standpunt over Feyenoord City, maar D66 is kritisch positief. Voor D66 staat de gebiedsontwikkeling op Zuid voorop, waarbij een nieuw stadion goed zou passen. Voor D66 is het daarom ook van belang dat (financiële) risico’s van het Nieuwe Stadion goed in kaart worden gebracht en beheersbaar zijn voordat de gemeente instapt.