Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 april 2021

Openbare fractievergaderingen

Hoe zit het eigenlijk met de fractievergaderingen in Coronatijd?

Door de grote hoeveelheid digitale meetings op dit moment heeft de fractie een efficiencyslag geslagen in het aantal fractievergaderingen. En besloten deze dan ook niet meer wekelijks, maar alleen te laten plaatsvinden op dat moment in de vergadercyclus van de Raad dat deze het meest nodig is. Dat is in de week van de Raadsvergadering. Mocht het nodig zijn een onderwerp eerder uitvoerig te bespreken, dan wordt uiteraard een extra fractievergadering georganiseerd.

Deze fractievergaderingen vinden plaats op maandagavond vanaf 20.00 uur (tot ongeveer 22.00 uur) via ZOOM. Vaste toehoorders zijn de D66 wethouders plus een afvaardiging vanuit de besturen van D66 Rotterdam en de Jonge Democraten Rotterdam. In deze fractievergadering bespreken we de agenda van de Raadsvergadering en wordt vooruitgeblikt op komende politiek onderwerpen.

De fractievergaderingen zijn openbaar en derhalve voor iedereen bij te wonen.

Wil je er een keer bij zijn?
Meld je van te voren graag wel even per mail aan via het fractiebureau; fractie@d66rotterdam.nl. De Zoomlink wordt dan toegestuurd.

De data voor de fractievergaderingen tot aan het zomerreces zijn:
Maandag 17 mei
Maandag 24 mei
Maandag 14 juni
Maandag 5 juli