Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 april 2021

Gemeente Rotterdam zet zich in voor meer stageplaatsen

De Coronacrisis heeft de arbeidsmarkt flink opgeschud. Tijdens de eerste golf is het aantal vacatures bij de Gemeente Rotterdam met 19% gedaald. Voornamelijk jongeren en studenten zijn hier de dupe van. D66-Wethouder Arjan van Gils zet zich daarom namens het college in voor een verdubbeling van het aantal stageplaatsen ten opzichte van 2020.

Jongeren hebben de toekomst
De Gemeenteraad van Rotterdam heeft verschillende moties en schriftelijke vragen ingediend om duidelijk te krijgen welke ambitie het College van B&W heeft rondom stages en werkplekken, zeker na het teruglopen van het aantal vacatures in 2020 door toedoen van de coronacrisis.

Wethouder Arjan Van Gils is hier actief op ingegaan en zodoende zijn er zijn nieuwe campagnes opgezet om de gemeente aantrekkelijker te maken voor jonge mensen. Er zijn meer vacatures opengezet en de gemeente is inmiddels aanzienlijk gegroeid in het aantal werknemers: het aantal inhuurkrachten is gedaald, en er zijn meer tijdelijke krachten aangenomen (o.a. bij de GGD).

“De arbeidsmarktcommunicatie is meer gericht op jongeren en de kanalen waarmee je jongeren kunt bereiken. De arbeidsmarktcampagnes hebben ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam als werkgever en beter zichtbaar en aantrekkelijker is geworden voor jonge mensen,” aldus van Gils.

Rotterdam geeft het goede voorbeeld
Daarnaast worden actief stagiaires geworven. Het college vindt dat de Gemeente een voorbeeldfunctie heeft voor de regio. Daarom is de doelstelling voor 2021 om dubbel zoveel stageplaatsen te creëren ten opzichte van 2020. Daarnaast worden ook op andere manieren studenten betrokken bij de Gemeente, zo zijn o.a. zang- en dansstudenten betrokken bij de voorbereiding van het Eurovisiesongfestival.

Het programma werpt zijn vruchten af, want de gemeente is uitgeroepen tot één van de meest inspirerende en creatieve leerbedrijven van het land. Op 17 mei worden de winnaars bij een Ambassadeursgala in het zonnetje gezet.