Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 april 2021

Wethouder Van Gils zet in op Menselijke Maat in gemeentelijke organisatie

Op donderdagavond 1 april is wethouder Van Gils met de leden van de Commissie MPOF in gesprek gegaan om zich in te zetten voor de menselijke maat in de organisatie van de Gemeente Rotterdam. De toeslagenaffaire heeft ook in de interne organisatie veel teweeggebracht en het is volgens Van Gils hoog tijd om de leefwereld van Rotterdammers en de systeemwereld van de overheid dichterbij elkaar te brengen. “Ik wil activistisch zijn vanuit Rotterdam: wij willen dat op een andere manier gaan doen, omdat dit geen menselijke maat is”, aldus Wethouder Van Gils, tijdens de Commissiebehandeling.

Regeling van Werkzaamheden ‘De Menselijke Maat(-werk)
Met het indienen van de regeling van werkzaamheden ‘de Menselijke Maat(-werk)’, sloeg D66 fractievoorzitter Chantal Zeegers tijdens de actualiteit in januari de spijker op zijn kop: voor D66 is de roep om het (her)vinden van de Menselijke Maat groter dan ooit. Tijdens de commissiebehandeling lag de nadruk op stappen die worden gezet en hoe de gemeentelijke organisatie en haar dienstverlening – beiden portefeuilles van Van Gils -, de Rotterdammer nog meer centraal kunnen stellen. Zo wordt er nu onder andere meer ruimte gegeven aan medewerkers om menselijke maat te gebruiken, en worden medewerkers gestimuleerd om het gesprek aan te gaan met Rotterdammers en Rotterdamse bedrijven en organisaties.

Het vertrouwen van inwoners
De commissiebehandeling krijgt opvolging in onder andere de collegeplannen ‘Wijk Aan Zet’: “De toeslagenaffaire heeft ons met de neus op de feiten gedrukt dat we de leefwereld van Rotterdammers in ons handelen als (lokale) overheid soms uit het oog verloren zijn. En daarmee verliezen we ook het vertrouwen van onze inwoners. Wij zijn het met elkaar eens dat het anders kan en anders moet”, aldus Wethouder Van Gils.