Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 maart 2021

Maar liefst 8,5 miljard voor wegwerken studievertragingen in het onderwijs

Goed nieuws! Het kabinet investeert – mede op aandringen van onderwijswethouder Said
Kasmi – maar liefst 8,5 miljard in het onderwijs! Met dat geld worden vertragingen als gevolg
van de coronacrisis aangepakt. “Het geld is bedoeld voor basisschoolkinderen, scholieren in
het voortgezet onderwijs, studenten, en voor leraren,” aldus Said Kasmi.

Maatwerk
Het programma moet vooral maatwerk bieden, zodat leerlingen precies de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Ook krijgen scholen in wijken ‘waar kansen niet direct voor het oprapen liggen’ extra geld om alles weer op de rit te krijgen en vertraging weg te werken. “Dit is ontzettend belangrijk voor de kansengelijkheid. Met dit geld krijgen kinderen het extra steuntje in de rug dat ze nodig hebben,” aldus wethouder Kasmi.

Hij benadrukt daarnaast dat het een brede aanpak betreft. “Het programma richt zich op de
brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het gaat niet alleen om het aanpakken van
studievertraging, maar ook om bijvoorbeeld beroepsgerichte ontwikkeling, sociale en
persoonlijke ontwikkeling en het mentale welbevinden.”

Brandbrief
De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen
op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Dat was de boodschap van een brandbrief
van de onderwijswethouders van de G4 gericht aan het kabinet. Mede daardoor is nu
besloten tot dit Nationaal Programma Onderwijs.

Wethouder Said Kasmi is erg blij met het programma: “Dit is enorm belangrijk voor de
Rotterdamse kinderen en jongeren. We hebben vanuit de G4 hard gewerkt om dit aan te
kaarten, en dit is echt een mooi bedrag.”

Plan van aanpak
Het programma biedt volgens Kasmi ook kansen om de samenwerking tussen het onderwijs
en de gemeente verder te intensiveren. “Op dit moment wordt er samen met de
schoolbesturen gewerkt aan een plan van aanpak wat we voor de zomer af willen hebben.
We zijn ervan overtuigd dat we samen sterker staan om de impact van de pandemie op het
onderwijs en op Rotterdamse kinderen en jongeren aan te pakken.”