Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 december 2020

D66 wil extra aandacht voor problemen op Zuid

Na brieven van verschillende wijkraden van Rotterdam-Zuid over de noodzaak van extra
politie inzet, wil D66 de problemen in die wijken beter in beeld brengen en ook de aanpak
hiervan. Het gaat niet alleen om de inzet van de politie, maar veel breder om wat Rotterdam-Zuid
nodig heeft.

“Wij maken ons zorgen over de ontwikkelingen op Zuid, na allerlei schiet en steekincidenten, woonoverlast, toename van verkeersoverlast en het illegaal afsteken van vuurwerk. Kwetsbare wijken met veiligheidsrisico’s moeten onze prioriteit krijgen,” zegt D66-raadslid Nadia Arsieni. De motie van D66 is in de gemeenteraad met een meerderheid aangenomen.

Effectiviteit van maatregelen bespreken met wijkraden
In Rotterdam-Zuid wordt al vele jaren het NPRZ programma uitgevoerd. En er zijn allerlei partijen actief, zoals de politie, de handhaving en andere gemeentelijke diensten om de
problematiek op Zuid aan te pakken. “Er gebeurt dus echt ongelofelijk veel, maar het is onduidelijk hoe dit precies aansluit bij de behoefte in de meest kwetsbare wijken. Wij willen
meer grip op de aanpak op Zuid, om te kunnen beoordelen of onze maatregelen wel effectief
zijn. Laten we ook de wijkraden hierbij betrekken”, aldus Nadia.

Naast D66 willen ook DENK, GroenLinks, SP, NIDA en de PvdA meer inzicht in wat er nu
concreet gebeurt in de Rotterdamse focuswijken.