Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 december 2020

D66 regelt ruimte voor kunst en maatschappelijke initiatieven in Feyenoord City

Betaalbare huisvesting voor maatschappelijke initiatieven
Met de vaststelling van het bestemmingsplan is er een belangrijke vervolgstap gezet in de
ontwikkeling van Feyenoord City. “Feyenoord City is zoveel meer dan alleen dat stadion”
licht Chantal toe. “Het wordt een gebied om te wonen, werken en recreëren en zo levert het
een grote impuls aan heel Rotterdam-Zuid”. Maar om het gebied echt te laten bruisen, is
ook betaalbare huisvesting voor maatschappelijke initiatieven nodig. “Met onze motie zorgen we ervoor dat het college gaat onderzoeken hoe we dit mogelijk kunnen maken,” aldus Chantal.

Een kunstzinnige buitenruimte
Een andere belangrijke pijler binnen Feyenoord City is een aantrekkelijke buitenruimte. D66
wil dat kunst wordt ingepast in de buitenruimte bij de verdere ontwikkeling van Feyenoord
City. “Een mooi kunstwerk draagt bij aan de boost die we aan dat deel van Zuid willen geven.
Kunst maakt de buitenruimte toch een stuk aantrekkelijker!” De motie van D66 werd met een ruime raadsmeerderheid aangenomen.