Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 oktober 2020

D66: Netwerken werken!

Veel Rotterdammers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij komen niet aan de bak terwijl ze dit wel graag willen. Voor statushouders is deze kloof nog groter omdat zij vaak niet over een Nederlands netwerk beschikken. Een onwenselijke situatie wat Nadia Arsieni betreft. Nadia: “Gelijke kansen op de arbeidsmarkt zijn nodig als we achtergestelde groepen aan het werk willen helpen”.

Een van de manieren op gelijke kansen te bevorderen is de zogeheten buddy aanpak. Hierbij helpen vrijwilligers statushouders op een laagdrempelige manier bij verschillende dingen. Zo kan een buddy de statushouder helpen met het opzetten van een Nederlands netwerk, wat voor statushouders erg kan helpen bij het vinden van een baan.

In Rotterdam zijn er diverse buddy aanpakken, maar deze bestaan nog los van elkaar. Volgens Nadia is er nog veel winst te behalen als de gemeente een regierol neemt en de initiatieven naar een hoger plan tilt. Ook wil Nadia niet alleen vrijwilligers betrekken maar ook werkgevers en werknemers. Nadia: “Werknemers die al carrière gemaakt hebben of carrière aan het maken zijn beschikken vaak over een goed netwerk en kunnen statushouders helpen dit ook op te zetten. In deze situatie kunnen beide partijen profiteren. De werknemer kan ervaring opdoen in het begeleiden van mensen en zijn kennis delen en de statushouder kan hier veel van leren.”

Nadia riep het college op werk te maken van de buddy aanpak via een motie en eerder gestelde schriftelijke vragen.