Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 oktober 2020

D66 blij met inzet Enecogelden voor versnelde woningbouw

“Dankzij deze inzet kunnen we versneld zorgen voor extra woningbouw in Rotterdam!” aldus D66-raadslid Robin de Roon.

Slimme inzet van Enecogelden
Van de Enecogelden wordt 40 miljoen euro besteed aan de woningbouwimpuls. Door de gelden op deze manier in te zetten, kan de gemeente Rotterdam aanspraak maken op extra financiële steun vanuit het Rijk voor het bouwen van woningen in de stad. “Het geld wat de gemeente inlegt, wordt dus vermeerderd door het Rijk” licht Robin toe.

Bouwlocaties
We kiezen ervoor om ook in tijden van crisis te blijven investeren in Rotterdam, we bouwen dus stevig door! Met deze impuls kan er versneld van start worden gegaan met de bouw van extra woningen in Rotterdam. Locaties die hierbij in aanmerking komen o.a. de Noordrand Zuiderpark en de Alexanderknoop. Bij de begrotingsbehandeling van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte heeft Robin aan het college gevraagd hoe ook andere projecten onder deze regeling kunnen vallen en hoe dat verder in zijn werk gaat.