Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 september 2020

Aftrap politiek seizoen 2020 – 2021

Afgelopen vrijdag heeft in Weelde de aftrap plaatsgevonden van het nieuwe politieke seizoen. Fractievoorzitter Chantal Zeegers blikt vooruit:

Opening politiek seizoen gaat vooral natuurlijk ook over waar we ons als fractie en wethouders het komend half jaar vooral op gaan richten: wat zijn nu onze grootste thema’s voor het komend half jaar. En dan zien we, dat het vooral gaat over het op koers houden van de stad. We gingen lekker vooruit, stoomden omhoog op de lijstjes. Wat ons betreft zetten we alles op alles zetten om daarmee door te gaan. En als we dat goed doen met elkaar, kansen benutten en samenwerken met de stad. En als we oog blijven houden voor elkaar dan moeten we een heel eind komen. Dat betekent dus dat we een open mind moeten kijken naar de stad. Vertrouwen hebben in de kracht van de stad. En dat we perspectief moeten bieden. Duidelijk moeten zijn. En dat we moeten investeren in de stad.

Dat is echt de opgave van de komende tijd: investeren, kansen en perspectief bieden en oog houden voor elkaar. De volksgezondheid is getroffen en de maatschappelijke effecten van de maatregelen zijn enorm. Het Rijk heeft goede maatregelen getroffen, niet in de minste plaats door onze minister Wouter Koolmees. En gelukkig heeft de cultuursector weer extra geld gekregen. En dan kijk ik ook even naar Salima Belhaj, die zich daar in Den Haag, samen met Ingrid van Engelshoven enorm voor heeft ingezet.

Voor de Rotterdamse cultuursector is er binnenkort weer meer perspectief voor de komende 4 jaar. In november stellen we het cultuurplan vast. Een langgekoesterde wens: meer steun en perspectief voor nieuwe makers. Ruimte voor urban arts bijvoorbeeld. Voor heel veel Rotterdammers een erkenning van het bestaansrecht van hun kunst. Maar ook met 7 miljoen per jaar meer te besteden dan de vorige periode. Daar hebben we als fractie ons enorm hard voor gemaakt, met Elene als voorvrouw. En Said heeft dat echt goed voor elkaar gekregen in de begroting.

Dat perspectief belangrijk is, is natuurlijk een open deur. En we ervaren zelf ook hoe vervelend het is als het ontbreekt. En dan heb ik het over Feyenoord City. Een onderwerp waar vanuit D66 Arjan, Robin en ik ons mee bezig houden. Dit onderwerp kenmerkt zich naast enorme controverse ook door onzekerheid. Voor ons echt een grote wens dat dat ontwikkeld kan worden. Een mooie impuls voor Zuid. Goed nieuws dat het Rijk- lees Kajsa Ollongren- extra geld ter beschikking stelt voor de woningbouw. Aan ons ligt het niet zullen we maar zeggen. Maar goed, wanneer neemt Feyenoord een beslissing over het nieuwe stadion….En wat zal die zijn. Hopelijk weten we komend half jaar meer. Wat ons betreft begint de tijd wel te dringen. Want wij willen echt aan de slag met die boost voor Rotterdam-Zuid.

Maar goed, het gaat niet alleen over investeren, het gaat ook over hoe we het met elkaar doen? Hebben we oog voor elkaar?

Voor de zomer zijn we wat dat betreft goed met de neus op de feiten gedrukt door de grote BLM-demonstraties. Racisme, discriminatie. Mensen op achterstand zetten door hun huidskleur of culturele achtergrond, is echt onaanvaardbaar. De kracht van mensen mag niet ondermijnd worden. Er is nog veel werk aan de winkel. Op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt, het vertrouwen in de politie staat onder druk. We blijven oog houden voor elkaar, we blijven strijden voor gelijke rechten. Met Nadia voorop.

Als ik het heb over oog hebben voor, dan is er nog een andere groep waar we echt beter voor moeten zorgen. En dan heb ik het over kwetsbare kinderen en de jeugdzorg. Dat loop niet goed. Kinderen verdienen een zorgeloze jeugd. En dat is echt niet overal het geval. In deze tijden, met thuisonderwijs, thuiswerken, neemt de druk op gezinnen alleen maar toe. Er zijn te veel kinderen die niet de juiste hulp krijgen. Echt heel belangrijk dat dat verbetert. Ingrid zet daar haar tanden in de komende tijd.

Even van de gelegenheid gebruik maken, Als het gaat om kracht van de stad, hierbij nog een compliment aan de zomerschool, aan Samuel Schampers die zich daar enorm hard voor heeft ingezet. Samen met de gemeente, met Said. Op deze zomerschool hebben heel veel Rotterdamse kinderen een mooie en leerzame tijd gehad.

Maar bovenal zullen we ons bezig houden met de Corona-crisis. Het is bijna herfst. Wat gaat er gebeuren? In welke mate nemen de besmettingen toe? En de ziekenhuisopnames? Er valt veel te zeggen over de aanpak maar ik beperk me nu even tot de effecten van de maatregelen op onze horeca, de evenementen-sector en het nachtleven. En dus op de effecten voor de levendigheid van onze stad. De horeca maakt juist een sociaal leven mogelijk. Dat is heel belangrijk. Dat mensen iets leuks te doen hebben. Dat je met vrienden uit kunt gaan, kunt ontspannen. Mensen ontmoeten. Juist in deze tijd. Dat blijkt ook uit een rapport van SCP dat gisteren is uitgekomen.

We gaan perspectief bieden aan die ondernemers. Voor het komend half jaar. Winterterrassen worden mogelijk gemaakt. Onze grote wens. Dat heeft Said gisteren bekend gemaakt. Daar zijn we echt heel blij mee. Dit is nog maar het begin.

We gaan pro-actief aan de slag met de evenementen sector en de clubs. We weten wat niet kan. Nu is de tijd voor: wat kan er wel! Met een open mind. We gaan met hen in gesprek. Bezien wat zij aan ideeën hebben om toch te kunnen ondernemen. We moeten voorkomen dat het een saaie boel wordt hier.

Daar wil ik mee afsluiten.

Dus ik had het over onze politieke agenda van de komende half jaar. Waar het dus gaat om als stad op koers te blijven. Dat betekent investeren in de stad. En dat betekent oog hebben voor de rechten van kwetsbaren, van kinderen, van mensen met een migratie-achtergrond. En dat betekent kansen en perspectief bieden aan cultuur, horeca, evenementen, het nachtleven. Voor een levendige en dus sociale stad.

We staan te trappelen om weer aan de slag te gaan. Weet ons te vinden als je ideeën hebt. Voel je uitgenodigd.