Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 september 2020

D66: Coronadebat in Rotterdam!

De coronacrisis houdt Rotterdam, en de rest van de wereld, nog altijd in zijn greep. In Rotterdam wordt een groot deel van de crisisaanpak uitgevoerd onder een noodverordening. Hierdoor is er weinig democratische controle op de aanpak van de coronacrisis in Rotterdam. D66 Rotterdam is van mening dat er meer democratische controle zou moeten zijn en maakt zich hier al vanaf het begin van de coronacrisis hard voor (zoals bijvoorbeeld hier op 27 maart).

Gelukkig was er op donderdag 3 september een debat in de Rotterdamse gemeenteraad over de aanpak van de coronacrisis waarin de burgemeester zich verantwoordde voor zijn beleid onder de noodverordening. Fractievoorzitter Chantal Zeegers voerde namens D66 het woord.

Chantal heeft de burgemeester gevraagd om de raad in het vervolg wel te betrekken. De raad is er niet alleen om te controleren en lastige vragen te stellen, maar ook om mee te denken of zelf oplossingen aan te dragen. Zo had de raad een rol kunnen spelen en willen spelen in de recente mondkapjesplicht-pilot in het centrum.

Verder opperde D66 het idee om ondernemers in staat te stellen om ook in de winter buitenhoreca te laten exploiteren. Chantal en horeca-woordvoerder Elene Walgenbach: “Laat de gemeente met een open blik kijken naar evenementen die wel mogelijk zijn zoals ‘Terrastivals’ (festivals die corona-proof zijn).”

D66 is ook kritisch op het gevoerde coronabeleid. Zo waren er bijvoorbeeld vraagtekens te zetten bij de capaciteitsproblemen van de GGD (meer hierover hier) en de mondkapjesplicht in het centrum (vragen gesteld door D66 hierover hier). Het beleid leek vaak ad hoc tot stand te komen. D66 pleit daarom voor een meer gestructureerde aanpak. Chantal: “Breng risico’s in kaart, bedenk scenario’s en bespreek deze met partners en in de stad en met de gemeenteraad.”