Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 juli 2020

Eerste keer verantwoordingsdebat!

Op 11 juni was het allereerste verantwoordingsdebat in de Rotterdamse gemeenteraad. In deze nieuwe vorm heeft het college verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in 2019. Zo krijgt de gemeenteraad een beter beeld over hetgeen er afgelopen jaar is gebeurd. Volgens D66 is er veel goed gegaan het afgelopen jaar. Fractievoorzitter Chantal Zeegers lichte er tijdens het debat een aantal resultaten uit, zoals:

1. De luchtkwaliteit is flink verbeterd.

In Rotterdam is de luchtkwaliteit nog vaak te slecht. Het college heeft zich als doelgestel om in 2020 overal te voldoen aan Europese normen. In 2019 zijn hiervoor de eerste stappen gezet met goed resultaat.

2. Veel extra groen

In 2019 is er veel groen aangelegd, voornamelijk op daken en in de openbare ruimte. In totaal is er in 2019 bijna 2x zoveel groen gerealiseerd dan was verwacht. Wat D66 betreft zet het college deze lijn door en blijven we de stad vergroenen.

3. Nieuwe studentenwoningen.

Studentenwoningen zijn schaars in Rotterdam. Daarom is D66 blij dat het college de doelstelling gehaald heeft met het aantal nieuwe studentenkamers. Het blijft zaak voor het college om nieuwe woningen te realiseren.

4. Goede stappen gemaakt in de armoedeaanpak.

Armoede is een groot probleem in Rotterdam. Gelukkig is de armoedeproblematiek een prioriteit van het college. Het college heeft in 2019 goede stappen gemaakt, maar we zijn er helaas nog lang niet. Hoewel het aantal mensen in de armoede jaarlijks daalt, zijn het er nog te veel te veel. Ook in 2020, met de coronacrisis in acht genomen, is er nog veel werk te verzetten.