Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 juli 2020

Kansen voor bewoners in het welzijnswerk dankzij D66

Initiatiefnemers van welzijnsvoorzieningen staan er vanaf nu niet meer alleen voor. Dankzij een initiatiefvoorstel van D66-raadslid Ingrid van Wifferen krijgen zij nu het recht op samenwerking met de gemeente: “Rotterdammers wachten niet langer op de overheid om het voortouw te nemen. Deze mensen en initiatieven verdienen de kans om samen te werken met de gemeente.”

 

Bewoners aan de bal

In maart 2020 diende Ingrid haar initiatiefvoorstel in met de titel ‘Bewoners aan de bal’. Hiermee wilde zij dat Rotterdammers die een initiatief nemen dat past bij het beeld van een zorgzame wijk met meer draagkracht, het recht krijgen op samenwerking met de plaatselijke professionals van het welzijnswerk.

“Er zijn talloze bewoners zijn die in principe welzijnstaken vervullen in de stad, zij missen soms alleen nog de samenwerking met de gemeente om hun initiatief echt naar een hoger niveau te tillen” aldus Ingrid. Met het voorstel wil Ingrid de kans op realisatie groter maken.

“De gemeente kan dit soort initiatieven helpen door ze in te passen in het wijknetwerk, te koppelen aan (nieuwe) vrijwilligers en vraag naar contact, ontmoeting en (praktische) hulp met het aanbod af te stemmen.”

Het Right to Cooperate

Dit voorstel is gebaseerd op het ‘Right to Cooperate’. Dit ‘recht op samenwerking’ is op initiatief van D66 in het leven geroepen. Dit biedt het recht op samenwerking voor bewoners en organisaties om samen te werken met de gemeente.

Het idee is dat betrokken Rotterdammers en organisaties met de gemeente optrekken als gelijkwaardige partners om maatschappelijke doelen te realiseren. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld taken uit het welzijnswerk maar ook breder, zoals bijvoorbeeld innovatieve zorgconcepten, huiswerkbegeleiding, het schoonhouden een deel van de stad en alle andere mogelijke gemeentetaken.