Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 juli 2020

Diversiteit en inclusiviteit bij de gemeente!

Diversiteit en inclusiviteit zijn twee thema’s die hoog op de politieke agenda staan. Zeker nu. Voor de kansengelijkheid van werknemers is het belangrijk dat ook organisaties een goed diversiteit- en inclusivieitbeleid hebben. Chantal Zeegers: “De gemeente Rotterdam kan hierin het goede voorbeeld geven en voorop lopen. Het past bij een diverse stad als Rotterdam dat de gemeenteorganisatie een afspiegeling van de stad is en dat iedereen zich gehoord voelt.”

Chantal diende een voorstel in om de gemeente op te roepen om werk te maken van een goed diversiteit- en inclusiviteitbeleid en hierover te rapporteren. Het niet de eerste keer dat D66 zich hard maakt voor diversiteit en inclusiviteit. Eind vorig jaar diende Chantal samen met DENK een initiatiefvoorstel in om Rotterdamse overheidsbedrijven meer divers te maken en dit jaar heeft D66 ook al voorstellen ingediend over diversiteit.