Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 juni 2020

Terugblik: 7e digitale vragenuurtje

Afgelopen dinsdag 23 juni organiseerde D66 Rotterdam voor de zevende keer een digitaal vragenuurtje. Onze raadsleden Elene Walgenbach en Nadia Arsieni gaven daarin antwoord op alle vragen die de aanwezigen hadden. Hieronder lees je een verslag van de vragen en antwoorden uit dit vragenuurtje. Dit was voorlopig het laatste vragenuurtje voor nu, maar hou vooral onze site in de gaten voor toekomstige mogelijkheden om met de fractie in gesprek te gaan!

Q&A Digitaal vragenuurtje 16 juni 2020

Algemeen

Elene, hoe was je afgelopen week? 30 miljoen erbij voor cultuur?

Antwoord: Als cultuurwoordvoerder was dit een hele mooie week. Sinds het allereerste debat wat ik voerde in de raad roep ik al dat er meer geld naar cultuur moet, anders zijn de ambities onhaalbaar. Na lang lobbyen is deze week bekend geworden dat er 30 miljoen extra gaat naar het cultuurplan en er ook een fonds komt van 15 miljoen voor sport- en cultuurinstellingen die in zwaar weer zitten. Dat is ook heel erg fijn. Ik las net ook dat er versoepelingen komen wat betreft het maximaal toegestane aantal bezoekers, dus ik ben blij dat er weer wat meer mogelijk is.

Nadia, jij zat bij Op1 met Sigrid Kaag waar zij aankondigde lijstrekker te willen worden, hoe was dat?

Antwoord: Heel grappig. De aankondiging van Sigrid stond op een gegeven moment in de Volkskrant en toen ik me aan het voorbereiden was op Op1 bedacht ik me dat dat wel eens samen zou kunnen vallen. De productie kon daar nog niks over zeggen maar ze zeiden wel dat er groot nieuws zou zijn, toen wist ik het wel. Ik heb toen nog even contact gehad met de woordvoerder van Sigrid. En toen zaten we daar ineens samen. We wisten het dus wel kort van tevoren en daarom kon ze ook meepraten over mijn verhaal. Dat was wel mooi. Eigenlijk wel dus echt puur toeval. Wel heel leuk toeval. Heel bijzonder, leuk om mee te maken.

Wat gaan jullie de komende weken beide doen?

Antwoord Nadia: In ieder geval deze week de bespreking van de voortgangsrapportage ‘Relax, dit is Rotterdam’. Dat is de aanpak integratie, samenleving en emancipatie en alle acties die daaraan gekoppeld zijn. Dat is woensdag fysiek in de raadzaal, dat is wel leuk. Donderdag staat mensenhandel en intimidatie bij abortusklinieken op de agenda. Dat zijn ook interessante punten. Dat debat over abortusklinieken heb ik ooit samen met Leefbaar Rotterdam aangevraagd. Het blijft terugkeren dat vrouwen worden lastiggevallen bij abortusklinieken. Die dingen staan op de agenda, maar er lopen ook heel veel andere dingen. We zijn ook bezig met de raad die eraan komt en denken na over een eventuele motie met betrekking tot preventief fouilleren en wat daar de eventuele belevingen bij zijn. En ik ben bezig met afstemming rondom mijn initiatiefvoorstel over de werkbonus. Ik heb er het volste vertrouwen in dat dat wat moois gaat worden. Dus redelijk wat in de pijplijn. En dan eindelijk reces!

Antwoord Elene: Ik moet zeggen dat vlak voor het zomerreces, halverwege juli, er daarvoor altijd nog heel veel besproken moet worden. Aanstaande donderdag hebben we het over de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen. Het wordt gerenoveerd voor 7 jaar en we moeten kijken wat het precies gaat worden. Donderdag heb ik nog een debat over zomerscholen. We gaan in Rotterdam 7 weken lang plek bieden voor 6000 leerlingen, voornamelijk kinderen met grotere kansen op achterstanden als gevolg van de coronacrisis. En ook nog een debat over studentenverenigingen. Die zijn in de problemen gekomen met de Eurekaweek, maar wellicht wordt dat morgen alweer achterhaald door de versoepelingen. Dus best nog wel een drukke week. De week erna nog over de cultuurplanadviezen. Er is een verdeingsvoorstel van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) waar het cultuurgeld naartoe moet. Daar gaan we naar kijken. Dus nog genoeg te doen!

Het schip ‘De Halve Maan’, waarmee kapitein Hudson in 1620 mee naar Canada is gevaren, ligt normaal gesproken in Hoorn maar ligt nu in Delfshaven, bij het VOC-pakhuis. Er is nu commotie over dat schip. Ik ben daar pas geweest en ik proefde dat de eigenaren op zoek zijn naar een plek om een goed verhaal te vertellen over de geschiedenis. Is dat wat om over na te denken? Een permanente plek in Rotterdam bijvoorbeeld?

Antwoord: We gaan graag een keer met je mee naar dat schip. Aan de andere kant vinden we het ook lastig om ons voor zo’n specifiek initiatief in te spannen omdat we ons proberen te onthouden om voor specifieke initiatieven op te komen. We kunnen ze natuurlijk wel helpen om in contact te komen met de gemeente en te ondersteunen welke weg ze moeten bewandelen.

Politie

Jullie hebben schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van geweld door de politie en klachten die daarover zijn ontvangen. Is daar al opvolging op geweest? En waar kwamen die vragen destijds vandaan? Hadden jullie toen klachten ontvangen?

Antwoord: We zijn eigenlijk altijd kritisch geweest op de wijze waarop politieoptredens zich lijken te onttrekken aan een soort discussie. Nu is de discussie in volle breedte losgebarsten dus in die zin kunnen we nu makkelijker dit soort vragen stellen. Laat onverlet dat nu in het kader van de Black Lives Matter protesten, we kunnen stellen dat ook in Nederland dingen aan de hand zijn. Niet zoals in de VS maar ons bereiken wel signalen van etnische profilering en hoe er wordt omgegaan met preventieve fouilleeracties. Dat kan grote impact hebben op mensen en daar zijn wij kritisch op. De vragen kwamen ook voort vanuit de wetsaanpassing over de geweldsinstructie van de politie. In hoeverre en waar wordt er geweld toegepast? Dat is moeilijk terug te vinden, dus daarom wilden we dit lokaal achterhalen. Met die feiten kunnen we dan wat. Vinden wij dat te ver gaan? Hoe zit het met die geweldinstructie? De beantwoording moet nog komen. Wij zijn ook heel erg benieuwd naar de antwoorden.

Bedankt voor het antwoord, laten we dat afwachten.

Antwoord: Misschien ook wel goed om te weten, we zijn ook in de eerste kamer kritisch gewest op die nieuwe wet. De wet is daar nu aangehouden. De eerste kamer wil nu eerst de nieuwe geweldsinstructie zien. Dat is misschien ook wel interessant om te volgen. Goede discussie gaande nu, dat gaat nog wel een staartje krijgen.

Er is wat commotie geweest over een deal dat het Havenbedrijf heeft gesloten in Brazilië. Er wordt altijd heel hard geroepen dat we duurzaam zijn, en dan voor miljarden inzetten op ontbossing. Dat heeft geen nut. Jullie hadden daar commentaar op. Dit is niet jullie portefeuille maar weten jullie of jullie dat nog gaan opvolgen?

Antwoord: Dit is een dusdanig technische vraag, daar kunnen wij nu geen antwoord op geven. Deze gaan we doorzetten naar onze woordvoerders Haven en Duurzaamheid, Chantal Zeegers en Ingrid van Wifferen. Daar komen we nog op terug.

Cultuur

Algemene vraag aan Elene: de RRKC heeft gezegd dat Museum Rotterdam maar beter helemaal kan sluiten. Dat is wel heel radicaal, hoe staan jullie daarin?

Antwoord: Ik spreek volgende week de directeur dus dan kan ik nog wat meer vertellen. Museum Rotterdam kreeg 4 miljoen subsidie, dat is nu geschaald naar 1 miljoen. Belangrijk om op te merken is dat ze een gemeentelijke collectie beheren. We zien dat het museum de laatste 8 jaar niet zo goed loopt. Er zijn te weinig bezoekers. Ze hebben een keer wat in stad gedaan, dat was een groot succes maar dat hebben ze toen niet doorgetrokken. De RRKC zegt nu: we willen niet dat Museum Rotterdam helemaal verdwijnt want we hebben ook een stadsmuseum nodig. Maar de manier waarop ze het nu doen werkt niet. Het idee is nu: kunnen ze niet in de komende 4 jaar stoppen op de huidige plek, misschien wat meer projecten in de stad gaan doen en dan de 4 jaar gebruiken om zichzelf opnieuw uit te vinden. Daar zijn we het wel mee eens. Dit concept wat ze nu doen past niet meer. Ze behouden sowieso het geld om de collectie te beheren en ze moeten echt gaan kijken hoe ze het anders gaan inrichten. Ik snap dat zij zelf erg balen, het is een forse korting. Daarom ben ik ook benieuwd hoe ze er zelf naar kijken.

De 30 miljoen die nu extra komt voor het cultuurplan. Is daar al van bekend hoe die verdeeld zal gaan worden?

Antwoord: Ja, die verdeling is eigenlijk al gemaakt. Je ziet nu in de culturele sector dat er heel er onderbetaald wordt. Het Rijk en de gemeente zeggen: dat kan niet meer. We kunnen het niet in een keer omgooien maar instellingen moeten wel hun best doen. Daar gaat het grootste gedeelte van het extra budget heen, eerlijk betalen van personeel. En er gaat ook een deel naar programmering. Als gemeenteraad hebben we een uitgangspuntennota: wat vinden we belangrijk? Wij hebben gezegd: meer kans voor nieuwe talenten en nieuwe initiatieven. Met het nieuwe advies hebben 42 nieuwe aanvragers nu een positief advies. Dat is heel erg veel. Daar zijn we erg blij mee. Ruimte voor nieuwe talent.

Van 8 grote instellingen deden maar 2 instellingen aan [xxxx]? Die hoeven niks meer te doen?

Antwoord: We hebben een aantal hele grote instellingen die de helft van het geld krijgen. Een paar daarvan hebben een negatief advies vanuit de RRKC. De Kunsthal en Theater Zuidplein zijn positief, die zijn heel inclusief en lopen vooruit. Maar Boijmans bijvoorbeeld, dat gaat niet zo goed. Ik heb een jaar geleden al aangegeven:: zorg voor een goed transitieplan tijdens de periode van 7 jaar dat het museum dicht is. Hoe gaan ze zichzelf opnieuw uitvinden? Nu zegt de RRKC: er is geen goed transitieplan. Dus ja, dit is niet nieuw. We zijn wel teleurgesteld, dit is echt niet goed. Ik ga daar zeker kritisch op zijn.

Hoe werkt die RCB precies? Krijgen ze dan standaard geld?

Het bedrag staat niet vast maar bijvoorbeeldTheater Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen, De Doelen, niemand kan zich voorstellen dat die instellingen niet meer zouden bestaan. Daarom zeggen we als gemeente: jullie blijven in ieder geval bestaan, maar het bedrag staat niet 100% vast. Maar voor een groot deel wel. Maar als het echt niet goed is, wordt het toch een forse discussie. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk. Ik wil dat de wethouder er meer op gaat drukken. Wat gaan we doen als het niet goed is? Dan moeten we wel stok achter de deur hebben.

Coronavirus

We hebben de eerste golf van corona achter de rug. Er is een serieuze kans op tweede golf. Op dit moment draagt Zuid-Holland als provincie voor een groot deel bij aan het totaal aantal van de gevallen. Ik ben benieuwd of dit iets is wat op tafel ligt bij de gemeente? Hoe zijn we van plan hier als stad beter mee om te gaan?

Antwoord: We kunnen hier niet zoveel over zeggen. Er wordt in de raad bij de commissie ZOCS (zorg) wel over gesproken. Er wordt nu veel versoepeld maar er wordt ook gesproken over eventuele risico’s en we worden als raad geïnformeerd over de maatregelen, risico’s etc. Dus het is wel een ongoing conversation. Daarnaast: qua testen zitten we nu veel beter, qua aanpak en beschikbaarheid beschermingsmiddelen bij verzorgingshuizen denk ik dat we nu veel sneller kunnen schakelen. Daar ging in het begin veel mis. Dus: ik kan er weinig over zeggen maar ik denk wel dat we beter voorbereid zijn. De burgemeester heeft zich van zijn goede kant laten zien, soms te restrictief wat ons betreft maar wel altijd met het belang van de volksgezondheid voorop.

Fysiek vergaderen

Jullie zijn weer fysiek aan het vergaderen, is een fysieke raadsvergadering alweer in zicht?

Antwoord: Vooralsnog zijn voor nu alleen de commissies weer fysiek. We zitten dan alleen met woordvoerders, 13 mensen, dan kan je 1,5m houden. Een fysieke raad kan nog niet want we kunnen niet met 45 man in de zaal zitten. Elene: morgenavond heb ik voor het eerst weer een fysieke commissie, leuk om weer iedereen te zien. Fijn als je mensen in persoon kunt aankijken. We zitten dan in de raadzaal, want andere zalen zijn te klein om afstand te houden. Het kan ook niet allemaal tegelijk, dus commissies rouleren.