Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 juni 2020

Terugblik: 6e vragenuurtje met wethouders

Afgelopen dinsdag 16 juni organiseerde D66 Rotterdam voor de zesde keer een digitaal vragenuurtje. Onze wethouders Said Kasmi en Arjan van Gils gaven daarin antwoord op alle vragen die de aanwezigen hadden. Hieronder lees je een verslag van de vragen en antwoorden uit dit vragenuurtje. Aanmelden voor het volgende vragenuurtje op 23 juni kan hier!

 

Q&A Digitaal vragenuurtje 16 juni 2020

Digitaal vergaderen

We zijn nu een flink aantal weken verder en er wordt weer fysiek vergaderd op het stadhuis. Is het fijn om weer in het stadhuis te zijn, of is online toch beter?

Arjan van Gils: Ik ben blij om weer geregeld op het stadhuis te zijn. Het is wel alleen in grote ruimtes. Debatteren is toch anders op alleen maar schermpjes. Voor veel gewone vergaderingen is dit prima, voor debat is dit wel minder leuk. En het is sowieso wel fijn om eens uit huis te zijn.

Said Kasmi: Vorige week woensdag had ik mijn eerste commissie die eindelijk weer live was in de raadzaal. En zo hoort het. Digitaal debatteren was noodzakelijk, maar uiteindelijk komt debatteren pas echt goed tot z’n recht als men elkaar kan aankijken en je non-verbale communicatie ook kunt waarnemen. Dat komt het debat ook ten goede. En het is voor raadsleden ook veel leuker. Smaakt als vanouds naar meer.

Oeververbinding

Hoe kijken jullie naar de rol van de maritieme industrie in de besluitvorming rond de nieuwe oeververbinding? Kunnen we niet iets in gang zetten om maritieme cluster langs rivier onder de aandacht te brengen?

Arjan van Gils: Ik kan geruststellend antwoorden. De maritieme dienstverleners zijn er goed bij betrokken en zitten er goed in. Die sector staat ook bij de gemeente goed op de kaart en daar hebben we goed contact mee.  

Is er al bekend waar de nieuwe oeververbinding precies komt? En wordt het een brug of een tunnel?

Arjan van Gils: D66 is voor een tunnel en dan het liefst een met openbaar vervoer, het liefst een metro van Rotterdam Alexander via de Kuip naar Zuidplein. En wat betreft Brienenoord, dat is eigenlijk simpel: die is echt aan het einde van zijn levensduur. Die moet gewoon vervangen worden na 50/60 jaar. De Algeracorridor is niet nieuw, wordt gewoon gerenoveerd.

Discriminatie

Suggestie: zou het niet iets zijn om een groot evenement te organiseren in Rotterdam, verspreid door de gebieden, geïnitieerd door het college ten aanzien van discriminatie en racisme. Vergelijkbaar met de G1000, waarbij voorstellen worden opgehaald uit de stad. Zijn jullie bereid om hierin te assisteren als de gebiedscommissies hierover bij jullie aankloppen?

Said Kasmi: Dat is een sympathiek idee, maar er zijn twee problemen: 1) evenementen mogen nog niet en 2) het zou sterker zijn als zo’n initiatief vanuit mensen zelf komt in plaats vanuit het college. Als de gebiedscommissies bij ons aankloppen, dan zullen we er uiteraard serieus naar kijken.

Je leest toch ook wel dat discriminatie ook veel wordt ervaren in het onderwijs. Said, zie je mogelijkheden hier iets aan t doen?

Said Kasmi: Er zijn allerlei convenanten afgesloten om discriminatie in het onderwijs tegen te gaan. Vorig jaar is er een plan goedgekeurd met daarin burgerschap als belangrijk thema. Dat gaat dan ook over je veilig voelen, ongeacht geaardheid, huidskleur etc. We werken ook samen met partners als Radar, ook die gaan heel veel op scholen langs en geven anti-discriminatie workshops. Scholen springen daarnaast zelf erg in op actualiteit, met name tijdens vakken als maatschappijleer. Ik weet zeker dat dit thema op dit moment op scholen heel veel besproken wordt. Scholen zetten hier echt op in. Wij als college geven duidelijk aan scholen aan dat wij dit belangrijk vinden, maar het is uiteindelijk aan de school zelf hoe ze het onderwijs willen inrichten.

Ik heb zelf een technische achtergrond. Wat mij opvalt is dat het aandeel bi-culturele Nederlanders daar erg laag is, terwijl er juist wel heel veel baankansen liggen. Je kan natuurlijk niemand dwingen een bepaalde richting te kiezen, maar hoe zien jullie dit?

Said Kasmi: Er wordt echt heel veel op ingezet. Leerlingen zoveel mogelijk begeleiden naar sectoren waar veel werk is. Bijvoorbeeld de zorg, maar ook techniek. Daar zijn speciale programma’s voor, met name op Rotterdam Zuid is daar veel aandacht voor. Je ziet dat het geleidelijk toeneemt. Je ziet toch ook wel binnen migrantengezinnen dat er nog wel misconcepties zijn over werken in de techniek. Mijn eigen ouders hadden dit overigens ook, dus ik spreek uit ervaring. We zien dit inderdaad echt als een probleem. Binnen Rotterdam wordt ingezet op zorg, haven en techniek. Focus op beroepsopleidingen waar jongeren kunnen werken en leren tegelijkertijd. Je kunt niemand dwingen, maar je kunt wel begeleiden en stimuleren.

Arjan van Gils: onbekend maakt onbemind. Het profiel is ook van belang. Je ziet soms dat migrantengezinnen beelden uit het land van herkomst meenemen, ook bijvoorbeeld ten aanzien van de politie. In de haven gebeurt er veel om dit te promoten. Met Bridge (Europees geld) maken we letterlijk zichtbaar wat er in de haven te doen is. Ook het Technasium is daarin belangrijk. Het werk is niet meer hoe het vroeger was. Nu werken ze vooral met IT, joysticks etc. Het helpt ook niet altijd dat docenten zelf vaak een alfa achtergrond hebben.

Cultuur

Ik maak me zorgen om de culturele sector. Ik hoor veel geluiden van mensen die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Welke acties worden ondernomen om gezelschappen te ondersteunen en te laten voortbestaan?

Said Kasmi: We hebben als gemeente geïnventariseerd hoe het gaat met onze culturele instellingen. Daaruit is gebleken dat tot en met augustus geen enkele instelling direct in de problemen komt. Nu zijn we bezig met een tweede inventarisatie, daaruit blijkt dat een aantal instellingen daarna wel in de problemen komt. In de voorjaarsbrief komen we o.a. met een noodfonds waarop organisaties die direct in de knel komen een beroep kunnen doen. Daarnaast zijn we als gemeente coulant geweest als huurbaas en doen we niet moeilijk als prestatieafspraken niet worden gehaald. Ook zijn subsidievoorschotten naar voren gehaald. Er is ook nog een Rijksregeling van 300 miljoen waar veel instellingen gebruik van kunnen maken. En er is een loket bij het CKB voor zzp’ers. En als laatste spreken we ook met Stichting Verre Bergen.

Arjan van Gils: Droom en Daad heeft opdracht geven aan een  aantal fotografen om coronacrisis in beeld te brengen. Er zijn ook veel initiatieven in de stad. Elene is bezig met de zomercampus. Idee: kunnen kunstenaar daarbij aansluiten om toch nog wat geld te verdienen deze zomer? Voor de rest hangt het erg af van rijksmaatregelen en wanneer evenementen weer toegestaan worden. Wij zijn hier echt ontzettend druk mee. Zou fantastisch zijn om een soort Oerol te organiseren in Rotterdam. Ik ben toch wel erg onder de indruk van het ondernemerschap in de sector.

Het geraamte van De Delft ligt nog steeds op zijn plek. Wat gaat daar mee gebeuren?

Said Kasmi: Het deel van Schiemond waar het nu ligt, staat voorlopig op de lijst voor tijdelijke woningen. Op de lange termijn moet er een woonwijk komen op die plek.

Er is jarenlang getrokken aan De Delft door de gemeente, maar zonder succes. We zijn daar op een gegeven moment mee gestopt. Er is heel veel geld in gegaan, zonder succes. Een partij in Groningen is nu geïnteresseerd om het over te nemen. Voor de rest heeft de gemeente zijn handen ervan afgetrokken.

Arjan van Gils: Wethouder Bas Kurvers is aan het kijken naar heel Schiehaven, inclusief het evenemententerrein. De vraag is: willen we daar meer mee? Maar dat is ook afhankelijk van waar het ministerie van Binnenlandse Zaken mee komt in het kader van binnenstedelijke ontwikkelingen. Eventuele plannen voor een oeververbinding daar zitten echt in de koelkast. Er komt namelijk ook nog een tunnel bij Vlaardingen. 

Feyenoord

Ik maak me zorgen over Feyenoord. Gisteren las ik dat een hedge fund interesse heeft in Feyenoord. Ik vind dat zorgelijk. Is de gemeente op de hoogte van de ontwikkelingen?

Arjan van Gils: We hebben vanmiddag nog overleg gehad met de wethouders die zich bezig houden met Feyenoord City en volgende week weer met Feyenoord zelf. Corona maakt het allemaal niet makkelijker. De gemeente gaat ‘gewoon’ door met alles wat er aan onze kant ligt. Het stadion heeft een steunaanvraag ingediend, die wordt op dit moment beoordeeld. Wat ik lees in de krant: er is interesse om te participeren in de BVO. Daar ken ik de laatste stand van zaken niet van. Het laatste bericht dat ik ken over de financiering is dat het op schema ligt. Wat verder nog spannend is: kan het stadion gebouwd worden voor het bedrag dat is bedacht? Dat zien we met interesse tegemoet.

TOZO-regelingen

Ik heb een bedrijf in de evenementensector. Afgelopen tijd ben ik bezig geweest met TOZO aanvragen. Uiteindelijk met hulp van de Ombudsman op het juiste adres gekomen. Uiteindelijk moest ik dan toch weer zelf een gewaarmerkt uittreksel sturen. Dat is helemaal niet nodig en kost bovendien 7,50. Kan het bij TOZO2 beter geregeld worden? Bellen met ambtelijke organisatie werkt overigens ook niet.

Arjan van Gils: Dit gaan we oppakken!

Onderwijs

De afgelopen maanden hebben veel leerlingen in het onderwijsachterstanden opgelopen. Mooi dat de zomercampus nu komt. Hoe kunnen de scholen verder assisteren om achterstanden in te lopen?

Said Kasmi: We gaan de komende tijd aan de slag met de zomercampus met allerlei partners. De grootste uitdaging is de schoolbesturen mee te krijgen. Die waren in het begin terughoudend en zagen er niets in, vanwege het lerarentekort en de druk op leraren. Dat is wat we nu voor de zomervakantie hebben gepland. Daarnaast is het zo dat scholen ook los van de zomercampus zullen kijken waar ze kunnen intensiveren. Overigens is het idee van een zomercampus niet nieuw, maar we gaan dit keer echt groter en uitgebreider uitpakken. Het vindt eigenlijk elk jaar plaats maar dit jaar veel en veel groter.

Worden daarbij ook iPads en laptops beschikbaar gesteld?

Said Kasmi: Ja, dat hebben we als gemeente opgepakt. We hebben een aantal partijen daartoe bereid gevonden, zoals Coolbue en Stichting De Verre Bergen. Daarmee hebben we de beschikking over 3500 iPads. Dat wordt ook dankzij financiering vanuit het rijk verder uitgebouwd, zodat we alle kinderen daar waar het nodig is kunnen voorzien van iPads, laptops en internetverbinding.

Ondernemers

Wijkraadslid: Als we als wijkraad ondernemers gaan vragen wat zij willen, krijg je antwoorden als ruimere sluitingstijden, vergunningen en het afsluiten van rijbanen. Hoe kunnen we als wijkraad daar toch effectief in zijn? Om toch iets te bewerkstelligen?

Said Kasmi: Vanuit de gemeente doen we enorm veel. Er is al veel informatie opgehaald. De terrasvlonders zijn een groot succes, dat gaan we verlengen. De meerwaarde van de gebiedscommissies en wijkraden is volgens mij vooral om nog eens op te halen wat er leeft en waar wij gaten laten vallen, dingen over het hoofd zien. Daar heb ik nu niet goed zicht op. Ga het gesprek aan met ondernemers in je eigen gebied en check of de maatregelen die wij treffen voldoende zijn. Laat ons het vooral weten als je signalen krijgt waar dat niet het geval is. Ik heb zelf niet het idee dat we iets groots over het hoofd hebben gezien, maar ik sta open voor suggesties.

Arjan van Gils: Er wordt steeds gezegd: los het samen op. Hoe ziet de bevoorrading eruit? Hoe zorg je dat er geen ratten komen? Er moet een fatsoenlijke belangenafweging plaatsvinden. Dat lijkt me voor jullie van belang. Wat is redelijk? Hoe vereniging je kwaliteit van wonen en leven? Dat soort zaken kunnen wij vanuit het stadhuis moeilijk bedenken.

Verkeersexperimenten

Ik ben super blij met de verkeersexperimenten in het centrum en rondom de maastunnel. Zijn er al eerste resultaten?

Arjan van Gils: de experimenten zijn een onderdeel van de Rotterdamse mobiliteitsaanpak. Er was aanvankelijk wat gedoe, maar uiteindelijk zie je dat het toch gaat werken. De trams rijden beter door en er is minder sprake asociaal rijgedrag. In die zin is het een succes, maar het is nog te vroeg om echte conclusies te trekken. Je weet nog niet of het tot sluipverkeer leidt bijvoorbeeld.