Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 juni 2020

D66 vraagt om meer ruimte voor creatieve ondernemers

D66 Rotterdam wil dat er in de stad meer ruimte wordt vrijgemaakt voor creatieve ondernemers. Tegelijk heeft Rotterdam te maken met een grote druk op de woningmarkt, waarop de druk op de ruimte alleen maar toeneemt. “D66 hecht er waarde aan om de verdeling van de ruimte in onze stad op een eerlijke wijze te verdelen, zodat er ruimte blijft voor iedereen. Ook voor creatieve ondernemers.” aldus D66-fractievoorzitter Chantal Zeegers.

Maatschappelijke en economische waarde gaan hand in hand.
Uit een recent onderzoek van de Rebel Group blijkt dat huisvesting voor creatieve ondernemers op langere termijn economisch aantrekkelijker kan zijn dan woningbouw. De maatschappelijke winst van creatieve bedrijfshuisvesting is fors. Zo leveren iedere twee kunstaccomodaties 1 arbeidsplaats op. Bovendien is het een economische impuls voor toeleveranciers.  Het onderzoek toont dat iedere euro die wordt besteed aan creatieve bedrijfshuisvesting 24 euro oplevert. Van deze 24 euro komt er zo’n 11 euro terecht in het laatje van de overheid. Dat komt bijvoorbeeld vanwege de waardestijging van het omliggende vastgoed waardoor de gemeentelijke inkomsten uit de OZB toenemen.

Kansen voor Rotterdam
Met de conclusies uit het onderzoek van de Rebel Group in het achterhoofd, ziet D66 mooie kansen voor Rotterdam. Reden voor Zeegers om het college te bevragen hoe zij aankijken tegen de nieuwe bevindingen. “We zijn benieuwd naar de zienswijze van het college en welke mogelijkheden zij zien om creatieve ondernemers meer ruimte te geven” zo besluit Zeegers.