Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juni 2020

Terugblik: 5e digitale vragenuurtje

Afgelopen dinsdag 9 juni organiseerde D66 Rotterdam voor de vijfde keer een digitaal vragenuurtje. Fractievoorzitter Chantal Zeegers en raadslid Ingrid van Wifferen gaven daarin antwoord op alle vragen die de aanwezigen hadden. Hieronder lees je een verslag van de vragen en antwoorden uit dit vragenuurtje. Aanmelden voor het volgende vragenuurtje op 16 juni met de wethouders kan hier!

 

Versoepeling en demonstraties

Hoe hebben jullie de laatste weken ervaren?

Antwoord: Wij denken dat het redelijk goed is gegaan met de versoepelingen van de maatregelen afgelopen weken. Mensen hebben zich ingehouden en zijn niet massaal het boekje ten buiten gegaan. Wat betreft de demonstratie: We vinden dat de burgemeester heeft het wel goed gedaan heeft. Hij heeft meegedacht met de organisatie en ingegrepen toen het nodig was. We vinden niet dat de commotie rond de organisatie van de demonstratie de boodschap achter de demonstratie moet verdrukken. Het onderwerp (institutioneel) racisme leeft erg binnen D66 Rotterdam. Het is erg belangrijk om dit bespreekbaar te maken. D66 maakt zich hier al jaren hard voor. 

De demonstraties gingen in de twee grootste steden van Nederland mis, hoe kan dat?

Antwoord: Wij waren blij dat de demonstratie in Rotterdam mogelijk gemaakt werd, maar we waren ook blij dat de demonstratie is afgebroken op het moment dat het uit de hand leek te lopen. Desondanks had het beter gekund. Wellicht is het goed om in de toekomst na te denken over andere vormen van demonstreren.

Nu krijgen we ook weer de discussie over standbeelden van discutabele historische figuren. Hoe kijken jullie daar tegenaan?

Antwoord: Interessant thema: onze verhouding met het verleden, zowel de goede als de slechte punten. Het is het een waardevolle discussie om te voeren. We moeten ons bewust zijn wat er toen is gebeurd en daar niet van wegkijken.

Coronacrisis

Waarin moeten we investeren na de coronacrisis?

Antwoord: Binnenkort komt er een collegereactie op het Rotterdamse herstelplan. Wat ons betreft: haal investeringen naar voren, zoals investeringen in grote projecten maar ook de investeringen ten behoeve van de energietransitie. Het is verstandig om anticyclisch beleid te voeren: als het economische slecht gaat moeten we juist investeren.

Hoe gaat het met de leefbaarheid van de stad?

Antwoord: Het straatbeeld zal waarschijnlijk door de coronacrisis wel wat veranderen in Rotterdam. Daar moeten we creatief mee omgaan, we zijn immers afhankelijk van economische omstandigheden. Maar de coronacrisis kan ook positief werken, sommige dingen kunnen we misschien wel houden na de coronscrisis, zoals grote terrassen en autoluwe straten.

Wat vinden jullie van de aankomende noodwet?

Antwoord: We zijn geen groot voorstander van de huidige noodverordening, vanwege de beperkte democratische controle die daarop is. De noodwet zou democratischer kunnen zijn, maar zou dan weer wel meer beperkend kunnen zijn. Het is dus een lastige afweging. We gaan het in ieder geval goed in de gaten houden.

Wat gaat de aankomende werkloosheidgolf voor Rotterdam betekenen?

Antwoord: We moeten gaan kijken naar omscholing en een nieuwe vorm van de economie die duurzamer en circulaire is. Mensen die hun baan verliezen helpen met omscholing is een deel van de oplossing. We zullen ook meer met leer-werk akkoorden aan de slag moeten. Verder is het belangrijk dat de gemeente maatwerk blijft leveren. Mensen hoeven gelukkig niet meer de straat vegen als straf voor werkloosheid en dat zou in de toekomst ook zo moeten zijn.

Cameratoezicht

Hoe zit het met cameratoezicht bij afvalcontainers?

Antwoord: We zijn ermee bezig en we blijven alert op cameratoezicht. Deze week nog hebben we nog schriftelijke vragen gesteld over cameratoezicht. Cameratoezicht moet proportioneel en subsidiair zijn, bij camera’s bij afvalcontainers is het zeer de vraag of dit het geval is.