Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juni 2020

Terugblik: 4e digitale vragenuurtje

Afgelopen woensdag 27 mei organiseerden we als D66 voor de vierde keer een digitaal vragenuurtje. Raadsleden Nadia Arsieni en Robin de Roon gaven daarin antwoord op alle vragen over de corona maatregelen (en meer zaken) vanuit de gemeente. Hieronder lees je alle vragen en antwoorden uit dit vragenuurtje. Aanmelden voor het volgende vragenuurtje op dinsdag 9 juni kan hier!

 

Q&A Digitaal vragenuurtje 27 mei 2020

Enquetecommissie warmtebedrijf

Robin, jij bent lid van commissie warmtebedrijf. Klopt dat je volledig vrijgespeeld bent van alle andere commissies?

Antwoord: Ja, het is anders niet te combineren met werk. Je kunt ook geen halve portefeuille doen. Vandaar dat er besloten is binnen de fractie dat Chantal de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) tijdelijk overneemt. Dat betekent niet dat ik het niet volg, ik haak zeker aan, maar primair ligt de commissie BWB dus nu bij Chantal. Inhoudelijk kan ik niets zeggen over de enquêtecommissie.

Camerawagens

Kunnen jullie vertellen hoe het nu zit met de camerawagens?

Antwoord: de gemeente zette vanaf het paasweekend camerawagens in. Gaandeweg kwamen we  erachter dat er dingen niet klopten. We hebben hiervoor ook veel schriftelijke vragen gesteld en er is veel in de commissie over gesproken. De door de raad gekregen informatie bleek maar half te zijn. Er ligt ook nog steeds geen evaluatie. Morgen, 28 mei, is het afrondende debat, waar we moties gaan indienen. Deze gaan vooral over een overeen te komen beleidskader; het bespreekbaar maken van cameratoezicht en voor welk doel je het inzet. Er is nu geen controle. Goed nieuws ook. Gisteren (26 mei) werd door stadsbestuur besloten om in verband met de aangepaste maatregelen per 1 juni niet verder te gaan met camerawagens. De brief is net naar buiten toe. We kunnen wel zeggen dat we hier gewonnen hebben.

Wat hebben de camerawagens gekost?

Antwoord: de kosten zijn 70.000 euro. Nu wil de wethouder auto’s aanschaffen, maar het is niet toegestaan om deze nu in te zetten. De media is op onze hand. De veiligheidsdriehoek heeft ook de wethouder de pas heeft afgesneden.

Cameratoezicht

Wat is de mening van D66 over de camera’s die geplaatst worden bij vuilcontainers in Noorderhaven en de privacy bezwaren die hiervoor zijn?

Antwoord: hier komt zeker nog een discussie over en D66 zal hier een motie over indienen.  Camera’s mogen niet zomaar opgehangen worden. Je stelt met elkaar vast op welke plekken en voor welke doelen, bijvoorbeeld om naastplaatsingen te verminderen. Maar dan moet dat wel proportioneel zijn en moet de privacy goed geborgd zijn. We vragen in de raad nu ook juist om een beleidskader zodat hier meer controle op komt.

Klopt het dat camera’s vorig jaar zomer geplaatst zijn?

Antwoord: ja dat klopt. Er was ook aangegeven dat camera’s intensiever ingezet zouden worden. Maar het is echter volledig onduidelijk waar ze terecht gekomen zijn. Naast dat niemand weet waar de camera’s geplaatst zijn, is het dus ook onbekend of ze heel effectief zijn. Vandaar morgen (28 mei) een motie hierover, waarin we hiernaar zullen vragen. De discussie moet dus nog plaatsvinden.

Is het bekend door wie de beeldopnames bekijken en hoe lang die beelden bewaard blijven?

Antwoord: voor hetgeen dat onder de politiewet valt, geldt dat beelden 14 dagen worden bewaard en in het kader van opsporing alleen uitgekeken mogen worden door politie.

Hoe is de controle dat deze beelden ook echt verdwijnen na 14 dagen?

Antwoord: de rol van de gemeenteraad is in die zin beperkt. De gemeenteraad heeft geen bevoegdheid voor zaken die onder de politiewet valt. D66 zal hier vragen hierover stellen.

Coöperatief wonen

Het blijkt best lastig te zijn om coöperatief wonen te regelen in Rotterdam. Hoe staat de fractie daarin?

Antwoord: daar staan wij positief tegenover, maar het is lastig als gemeente om daar veel geld in te investeren. Het is een tijd geleden in de commissie behandeld. De kritiek was dat het in Rotterdam te weinig van de grond komt. We zullen hier nog eens naar kijken en terugkoppelen hoe het ermee staat.  

Werk en inkomen

Waar zijn jullie verder nog meer mee bezig?

Antwoord: we kunnen 4000 kinderen gaan helpen met 500 euro extra jeugdtegoed. Dit is naar aanleiding van een motie die D66 heeft ingediend. Dit betreft tot 130% wettelijk sociaal minimum. Tussen 110% en 130 % is de armoedeval het grootst. Dit is een mooi resultaat, met concreet aantal kinderen dat we kunnen helpen.

Daarnaast is de werkbonus onderweg. De resultaten van het experiment zijn bekend geworden. Deze geven voeding aan hoe we dit vorm kunnen gaan geven. Het heeft wel degelijk zin heeft om mensen meer te laten bijverdienen, met gevolg grotere uitstroom uit de bijstand. Voor de invoering beogen we nog steeds 1 augustus. Door Corona lopen we misschien wat vertraging op. Bij voorkeur behandelen we dit in een normale raad, maar we willen ook graag dat het wordt ingevoerd. Dus als het niet anders kan, dan doen we verdere bespreking in een digitale raad. 

Veiligheid en handhaving

Er speelt ook nog het een en ander rondom excessief geweld messen- en vuurwerkgeweld. D66 heeft daarover andere ideeën dan de burgemeester. We zijn in gesprek met boksscholen hierover, zij willen hier ook graag iets mee. We hebben eerder al schriftelijke vragen gesteld en de afdoening hiervan staat volgende week (4 juni) geagendeerd. We willen ons juist inzetten voor preventieve kant; het zelfbewustzijn, emoties weten te reguleren, weten hoe ze hun mannetje staan.

Wat is jullie mening over de houding van de burgemeester met betrekking tot de kaart die steeds wordt gespeeld op gebied van de veiligheidsdiscussie?

Antwoord: wat betreft de progressieve lijn vinden we de burgemeester niet vaak aan onze kant. Maar hij is wel gevoelig voor draagvlak. We weten inmiddels wel waar we tot elkaar kunnen komen.

Horeca

Komende maandag (1 juni) gaat de horecaverruiming van start. Hoe is het beleid in combinatie handhaving en voorlichting over de regels? In kader van de discussie aangaande de bewapening van boa’s?

Antwoord: aangaande de horeca zijn we superkritisch. Logisch dat er regels zijn, maar deze gaan soms wel iets te ver door. In de horecaplannen is opgenomen dat de uitvoering van de maatregelen onder de eigen verantwoordelijkheid valt van de ondernemers. Het is niet de bedoeling dat de boa’s mensen op het terras en binnen hiervoor gaan aanspreken. D66 is tevreden over de voorlopige uitwerking. Dit resultaat is echt een verdienste van D66. Ons raadslid Elene Walgenbach en onze wethouder Said Kasmi hebben zich hier heel hard voor gemaakt. Hoe het werkelijk in praktijk zal gaan werken, is nog even afwachten.

Er zijn wat zorgen dat er iets van boa’s wordt geëist, waar ze  niet toe in staat zijn. Niet zozeer op de terrassen, maar bijvoorbeeld als mensen een flinke borrel op hebben. Hoe ziet de fractie dat?

Antwoord: boa’s hebben puur een signalerende rol. Zij kunnen waarschuwingen afgeven en als dat niet werkt, opschalen naar de politie. Het is niet de bedoeling dat boa’s het moeilijke werk oppakken. In makkelijke situatie hebben zij dus voorlichtende rol en in moeilijke situaties laten ze het aan politie over. 

Digitaal vergaderen

Is er al knoop doorgehakt over weer fysiek vergaderen? Met het oog op maatregelen die meer ruimte bieden?

Antwoord: het presidium heeft besloten nog niet op het stadhuis te gaan vergaderen. Het ventilatiesysteem is niet afdoende en er wordt nu gekeken of daar iets aan te doen is. Dit is uiteraard een kwestie van tijd en de vraag is daarbij wel of dit voor zomerreces gereed komt. D66 vergadert ook bij voorkeur live. Nu vinden de debatten die normaal in de raad gehouden zouden worden, allemaal in de commissies plaats. Het gevolg is dat  er veel meer schriftelijk gebeurt, moties eerder ingediend moeten worden, met als gevolg dat afstemming ook veel eerder moet gebeuren. Kortom er is veel meer werk voorafgaand aan de raadsvergadering.