Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 mei 2020

Terugblik: 3e digitale vragenuurtje

Afgelopen dinsdag 12 mei organiseerden we als D66 voor de derde keer een digitaal vragenuurtje. Raadsleden Ingrid van Wifferen en Elene Walgenbach gaven daarin antwoord op alle vragen over de corona maatregelen vanuit de gemeente. Hieronder lees je alle vragen en antwoorden uit dit vragenuurtje. Aanmelden voor het volgende vragenuurtje op woensdag 27 mei kan hier!

 

Q&A Digitaal vragenuurtje 12 mei

Ruimte voor de horeca

Hoe zit het met de ontwikkelingen voor de terrasverruimingen?

Antwoord: D66 heeft intensief contact met horecaondernemers uit de hele stad. In de Coronacommissie hebben we hier ook aandacht voor gevraagd bij het college want we zien dat veel horecaondernemers op creatieve wijzen mogelijkheden zien om een veilig 1,5 meter terras vorm te geven. Daar helpen we ze graag bij, daarom willen we ook een motie indienen waarin we het college oproepen om horecaondernemers te ondersteunen en bijvoorbeeld  een aantal straten autoluw te maken.

Noodverordening en gevolgen coronacrisis

Hoe gaat het besturen van de stad in relatie tot de noodverordening?

Antwoord: We zitten kort op de noodverordening, rare of opvallende zaken uit de noodverordening pakken we op en agenderen we bij het college. Vorige week hebben we bijvoorbeeld nog vragen gesteld over de term ”huishoudens” welk diffuus staat beschreven in de noodverordening.

Wat zijn de financiële gevolgen van de crisis?

Antwoord: Heel Nederland zit natuurlijk nog middenin de crisis dus het is lastig om nu te zeggen hoe groot de financiële gevolgen precies zullen zijn. Wel weten we bijvoorbeeld al dat de Nederlandse cultuursector al zo’n 21 miljoen euro schade heeft geleden.

Een 60- samenleving?

Hoe kijkt de Rotterdamse fractie aan tegen het verhaal van onze Amsterdamse collega over een 60- samenleving?

Antwoord: Hierover heerst verdeeldheid binnen de fractie, enerzijds willen we wel bekijken wat er onder welke omstandigheden allemaal mogelijk is en tegelijk willen we geen (leeftijds)groepen uitsluiten. Verder moeten we bij zo’n 60- samenleving ook oppassen voor schijnveiligheid, in Zuid-Korea zagen we een besmette dertigjarige zorgde voor een nieuwe brandhaard na een avondje stappen.

Maatwerk voor de Rotterdamse sport

Wat is er allemaal mogelijk om Rotterdamse sport maatwerk te bieden?

Antwoord: Wat ons betreft veel. D66 vindt sporten een noodzaak en geen luxe. We hebben de afgelopen weken dan ook uitvoerig contact gehad met tal van sportverenigingen uit de stad. In debat met de wethouder vragen we ook om maatwerk voor de sport en om een proactieve houding vanuit de gemeente om de sport zo goed mogelijk te ondersteunen.

Duurzaamheid

Welke lessen vallen er uit deze coronacrisis te leren op het gebied van duurzaamheid?

Antwoord: We zien dat er nu veel meer bespreekbaar is dan voorheen op het gebied van duurzaamheid. Als D66 willen het gebruik van de fiets in onze stad verder stimuleren en het gebruik van de auto verminderen.

Participatie

Zorgen over de participatie in deze coronatijd, is nu vaak lastig om input op te halen uit de wijk. Tegelijk hanteert de gemeente maar korte inspraaktermijnen.

Antwoord: Het kan inderdaad niet de bedoeling zijn om goede participatie verminderd mogelijk te maken. We bekijken hoe dat precies zit.

De gevolgen voor deze crisis zijn ook zeker voor jongeren groot. Hoe kunnen jongeren meepraten over de koers van de stad?

Antwoord: Het is zeker van belang om jongeren mee te laten praten. Daar is Young010 en zij organiseren media oktober een jongeren top 100. Via platforms als deze is het voor jongeren mogelijk om mee te praten. D66 zelf is ook actief in het contact met jongeren uit de stad, de afgelopen weken hebben we ook veel gesproken met studentenverenigingen bijvoorbeeld.

Onderwijs

Welke mogelijkheden zijn er om onderwijzers te ondersteunen bij het tegengaan van de groeiende ongelijkheid in het onderwijs? En wat kunnen we doen met het jeugdvakantiepaspoort?

Antwoord: D66-wethouder Kasmi is bezig om zomerscholen te faciliteren, dus daarin liggen wel al die mogelijkheden. De opties voor het jeugdvakantiepaspoort gaan we bekijken!