Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 april 2020

Terugblik: 2e digitale vragenuurtje

Afgelopen dinsdag 21 april organiseerden we als D66 voor de tweede keer een digitaal vragenuurtje. Raadsleden Elene Walgenbach en Nadia Arsieni gaven daarin antwoord op alle vragen over de corona-maatregelen vanuit de gemeente. Hieronder lees je alle vragen en antwoorden uit dit vragenuurtje. Aanmelden voor het volgende vragenuurtje op dinsdag 12 mei kan hier!

 

Q&A Digitaal vragenuurtje 21 april

Digitaal vergaderen

Hoe gaat het in de raad met digitaal vergaderen?

Antwoord: donderdag is de eerste raad. Er is geen debat, al het debat is gevoerd in de commissie. Daar worden ook de moties besproken. Het is de bedoeling dat we in de raad alleen zullen stemmen 

Hebben de gebiedscommissies alweer kunnen vergaderen?

Gebiedscommissielid: in Bergpolder wordt weer vergaderd (digitaal). Er wordt ook gestreamd via biz-site. Complimenten voor de snelle organisatie vanuit de gemeente.

Is inspreken bij de gemeenteraad mogelijk?

Antwoord: presidium heeft besloten dat dat schriftelijk zal gebeuren. We roepen mensen dan ook op om dit vooral te doen! Het is niet verantwoord om mensen naar het stadhuis te laten komen, naast het feit dat er technische drempels zijn om insprekers digitaal te laten inspreken.

Cultuur en evenementen

Hoe zit het met de cultuuragenda van Rotterdam gezien de coronamaatregelen?

Antwoord: er is berekend dat tot 1 juni de culturele sector 900 miljoen euro omzet misloopt. Minister van Engelshoven heeft een steunpakket van 300 miljoen aangekondigd. Dat is wat ons betreft niet voldoende. Dit fonds richt zich ook met name op de rijksinstellingen en fondsen die structureel gefinancierd worden. Dat gaat misschien over maar 20% van de sector. Het is volstrekt ontoereikend en er moet meer bij om de sector overeind te houden. Wethouder Kasmi maakt in Rotterdam een inventarisatie. We hopen op snel duidelijkheid en daarbij ook extra geld. Daarnaast hebben we grote zorgen over 80% ZZP’ers in de sector, waarvan het inkomen nu wegvalt. Er zijn nu in totaal 23.000 aanvragen voor inkomensondersteuning voor zelfstandigen in Rotterdam. Dat zijn echt veel mensen.

We hebben een belrondje gedaan langs instellingen en festivalorganisatoren. Met name die laatste zijn nu erg kwetsbaar en krijgen het zwaar met de aflasting van festivalseizoen. Daarnaast zijn er op het gebied van horeca een hoop bijzondere gevallen, zoals bijvoorbeeld het Schieblock. De ondernemers daar moeten er bijna uit en gaan de verloren inkomsten van deze zomer nooit meer terugverdienen. Daar zitten ook ondernemers bij die cultuur en horeca combineren en daardoor buiten alle regelingen vallen. Daarom dringen we aan op meer steun vanuit de gemeente.

Hoe zit dit in andere G4 gemeenten? Hebben jullie daar contact mee?

Antwoord: we hebben afgelopen weekend nog contact gehad met de Tweede Kamer-fractie en andere G4 gemeenten. Daar zien we een vergelijkbaar beeld. Er zijn grote zorgen over het perspectief van het rijk en gemeentes. Er wordt voornamelijk gekeken naar gesubsidieerde instellingen. Als je normaal gesproken geen subsidie krijgt, val je al snel buiten de boot. Bovendien, veel regelingen kijken naar de omzet van de afgelopen drie maanden. Dit is niet goed toepasbaar op een hoop ondernemers die juist in de zomer hun brood verdienen.

Eurovisie Songfestival

Hoe zit het precies met het Eurovisie Songfestival (ESF)?

Antwoord: afgelopen week hebben we het ESF besproken. Er is een ruime meerderheid in de raad om het ESF volgend jaar te organiseren. Dat heeft ook te maken met de kosten. Het doorschuiven kost wel wat meer, maar anders waren we al het geïnvesteerde geld kwijt en zouden we er niets voor terugkrijgen. Er wordt wel gekeken of er ruimte is bij al gecontracteerde partijen om op die manier nog kosten te besparen. Update: inmiddels heeft de raad definitief een besluit genomen om het ESF in Rotterdam te organiseren in 2021.

Horeca

Hoe kijken jullie naar de situatie rondom de horeca in Rotterdam?

Antwoord: wethouder Kathmann onderhoudt contacten met de Rotterdamse horeca ondernemers. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Rotterdam is heel tevreden met het contact met de wethouder. Zo er is bijvoorbeeld een appgroep voor direct contact. Daarnaast heeft de gemeente de huur opgeschort voor gemeentelijke panden. Het grootste probleem is dat de meeste horecazaken in private gebouwen zitten. Vergelijkbaar met de culturele sector. Daarnaast zijn er ook nog een hoop horecazaken die buiten de regelingen vallen, bijvoorbeeld zaken die net zijn geopend of seizoensgebonden horeca. Er komt nu wel uitstel van het innen van de leges voor drank- en horecavergunningen. Maar die worden later wel alsnog geïnd. Wat ons betreft worden er nog te weinig maatregelen voor de horeca genomen. We gaan er bij het stadsbestuur op aandringen dat er meer moet gebeuren.

Is het niet vreemd om als overheid kosten in rekening te brengen voor iets waar de horeca geen gebruik van kan maken?

Antwoord: de gemeente heeft wel maatregelen genomen, maar het is te weinig om het allemaal draaiende te houden en ervoor te zorgen dat niet heel veel zaken omvallen. We hebben gelukkig goed contact met de Tweede Kamer-fractie. Dat is handig want de meeste maatregelen zijn op rijksniveau. Daar zullen we ook onze input blijven geven.

De gebiedscommissies hebben aanvragen gekregen voor silent disco’s. Inmiddels is er in Bergpolder budget toegezegd en gaan er honderden mensen meedoen. Ontzettend leuk!

Antwoord: goed dat jullie daar budget aan geven! Het is mooi dat in deze tijd dit soort initiatieven ontstaan om er toch wat van te maken. Creatief ondernemerschap!

Onderwijs

Hoe kijken jullie naar de het onderwijs en welke problemen zijn daar nog?

Antwoord: er is nog veel onduidelijk. Het kabinet heeft vandaag aangekondigd dat na de meivakantie basisscholen weer opengaan. Dat wordt organisatorisch nog wel een kluif. Hoe gaan die halve dagen uitwerken?

En hoe zit het met de kinderen die uit beeld zijn geraakt?

Antwoord: in Rotterdam zijn 86 niet in beeld. Die worden nu opgespoord door leerplichtambtenaren en andere instanties. Daar zitten wel echt hele schrijnende gevallen tussen, denk aan situaties van huiselijk geweld of verslavingsproblematiek.

Kunnen kwetsbare kinderen voorrang krijgen?

Antwoord: dat moet worden bezien. Wat ik heb begrepen is dat scholen het zelf mogen invullen. Wij zijn eigenlijk voorstander van een coördinerende rol gemeente. Je ziet een concentratie van dit soort leerlingen op een aantal scholen. Uiteraard zullen we onze input meegeven aan de wethouder in Rotterdam en via de Tweede Kamer-fractie. We hebben overigens voor de overige Rotterdamse kinderen begrepen dat het in het algemeen erg goed gaat met digitaal onderwijsgeven. De gemeente is ook snel gestart met een actie om te zorgen dat alle kinderen de beschikking hebben over een laptop. Dat was een groot succes.

Kan de gemeente bijdragen aan het zoeken naar extra schoolruimte?

Antwoord: goed punt. De gemeente heeft geen invloed op de inhoud van het onderwijs, maar is wel verantwoordelijk voor de huisvesting. Er moeten nu maatregelen worden getroffen bij middelbare scholen zodat ze 1 juni open kunnen. Het is ook een technologisch vraagstuk, waarbij we moeten zorgen dat alle scholen de juiste digitale middelen hebben zodat alle kinderen op afstand les kunnen krijgen.

Er gebeurde al heel veel op onderwijshuisvestingsgebied in Rotterdam. Aan de ene kant is er veel leegstand, aan de andere kant ook drukte. Misschien is het zaak dat goed te benutten? En misschien ook een idee om containers in te zetten voor onderwijs?

Antwoord: dit is goede input. We moeten al dit soort ideeën onderzoeken en creatief naar oplossingen zoeken. We zullen onze input daarbij doorgeven aan het college.

Hoe zit het nu met het lerarentekort?

Antwoord: corona overschaduwt nu eigenlijk alles. Maar tegelijkertijd zorgt corona ook voor extra druk op leraren. Hoe moet je dat doen als je klassen moet splitsen? Jammer genoeg kun je niet zomaar mensen uit de culturele sector doorschuiven naar het onderwijs dus blijft het lerarentekort een onverminderd grote uitdaging.

Moeten we de primaire oplossing niet in het digitale zoeken?

Antwoord: ja, dat is zeker een oplossing. Er is nog niets bekend over mogelijke summerschools. Dat is wat ons betreft een voorbeeld van een hele goede mogelijkheid voor kwetsbare kinderen om de achterstanden in te halen. Het is erg fijn dat speciaal onderwijs wel voor 100% wordt opgestart.

Handhaving

Hoe zit het nu precies met de camerawagens?

Antwoord: dit is een ingewikkeld verhaal. We hebben daar 18 vragen over gesteld aan de wethouder. Het is wat ons betreft niet de bedoeling dat dit soort middelen worden ingezet zonder dat de raad daarover is geïnformeerd en zonder dat duidelijk is hoe het is gesteld met bijvoorbeeld het waarborgen van de privacy. Het college komt in een brief terug op onze vragen en er zal ook nog een debat over volgen met de burgemeester en de wethouder.

En hoe zit het met bewapenen van boa’s?

Antwoord: deze discussie speelt nu naar aanleiding van een incident in het Paasweekend. Het is natuurlijk heel politiek. De rechterflank wil dat gelijk, wij hameren op het feit dat het geweldsmonopolie ligt bij de politie en dat boa’s een de-escalerende en signalerende rol hebben. De burgemeester staat daarbij gelukkig aan onze kant. Update: in de raad van 23 april is een motie ingediend om de boa’s te bewapenen. Deze motie heeft het niet gehaald.