Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 april 2020

D66: De Rijnhaven als thuishaven voor iedereen

Deze week stemde de gemeenteraad in met het Masterplan Rijnhaven. In dit Masterplan schetst het college haar plannen om van de Rijnhaven een bruisend stadscentrum te maken, met ruimte voor wonen, werken en recreëren. D66 is blij dat het college, ondanks de coronacrisis, doorpakt en verder gaat met het mooier maken van Rotterdam. “In de Rijnhaven ligt een unieke kans om het bruisende stadscentrum te verbinden aan Rotterdam Zuid”, aldus D66-fractievoorzitter Chantal Zeegers.

Een thuishaven voor iedereen
Het gebied rondom de Rijnhaven komt de komende jaren voor een grote transformatie te staan. D66 vindt het daarom belangrijk dat omwonenden en andere betrokkenen, zoals bedrijven die zich wensen te vestigen in de Rijnhaven, proactief betrokken worden bij de verdere planvorming van de Rijnhaven. In de motie “Een thuishaven voor iedereen” roept D66 het college op om de inspraak en invloed van diverse betrokken daarbij goed te regelen. “Het is met name van belang dat ook de huidige omwonenden goed betrokken worden, zodat de Rijnhaven ook hun gebied wordt”, zo stelt Chantal. De motie van D66 werd tijdens de afgelopen raadsvergadering met een ruimte meerderheid aangenomen.

Studentenwoningen in de Rijnhaven
In het huidige Masterplan van de Rijnhaven, heeft het college geen doelstelling opgenomen ten aanzien van de realisatie van studenten woningen in de Rijnhaven. Gezien het huidige tekort aan studentenwoningen in de stad, verzoekt D66 samen met een aantal andere partijen het college om te onderzoeken in hoeverre er alsnog studentenwoningen gerealiseerd kunnen worden in de Rijnhaven.