Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 april 2020

D66 niet blij met inzet camerawagens

D66 is niet blij met de plotselinge inzet van camerawagens in de stad om de coronamaatregelen te handhaven. “In tijden van corona is vertrouwen in de overheid de sleutel. De overheid heeft veel macht om bijzondere maatregelen te nemen.  Maar we moeten ook alert zijn dat hier geen misbruik van wordt gemaakt. En dat betekent dat de overheid niet zomaar je rechten kan schenden door je overal te filmen” aldus Nadia Arsieni.

Speciale camerawagens

De gemeente Rotterdam zet sinds het paasweekend twee speciale camerawagens in die toezicht gaan houden op de naleving van de regels vanwege het coronavirus. De auto’s gaan surveilleren bij Rotterdamse parken en pleinen op groepsvorming en het houden van afstand.

“Het valt mij op dat vrijheden en rechten zo makkelijk worden opgeschort en dat er zo weinig bezwaar tegen wordt gemaakt” aldus Nadia, die een debat aanvroeg over de wagens.

Wat D66 betreft is het gebruik van deze wagens een onnodige inbreuk op de privacy van alle Rotterdammers die gefilmd worden. “Waarom moet iedereen worden gefilmd en hoe is de handhaving hierbij gebaat?” vraagt Nadia zich af.

Niet geïnformeerd

Een tweede punt waar D66 – en meerdere partijen met ons – niet blij mee is, is dat het stadsbestuur hier nooit iets over heeft gemeld aan de gemeenteraad. “Deze wagens zijn blijkbaar aangeschaft voor het Eurovisie Songfestival en nu hiervoor ingezet, zonder dat de raad hierover is geïnformeerd” aldus Nadia.

D66 is niet blij met deze gang van zaken. Zo is er ook nog veel onduidelijk over de camerawagens. Om de onderste steen boven te krijgen stelde Nadia meer dan 18 vragen aan de wethouder. Zo wil ze weten hoe het zit met de besluitvorming rond de aanschaf van de wagens, de afspraken rondom het gebruik en het waarborgen van de privacy.

Zo is er ook nog veel onduidelijkheid over de intelligence die mogelijk gebruikt wordt door de auto’s, waarmee signalementen of nummerborden kunnen worden herkend.

Tijdens het debat is toegezegd om een brief te sturen met antwoord op alle vragen en deze te agenderen voor een vervolgdebat in de commissievergadering van 14 mei. D66 verwacht hier alsnog antwoord te krijgen op alle vragen.