Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 april 2020

D66 bezorgd over beschermende middelen voor zorgpersoneel

“Het is zorgelijk dat kwetsbare mensen besmet raken met het coronavirus, of uit angst daarvoor geen zorg meer krijgen” aldus Ingrid van Wifferen. D66 dringt er daarom op aan dat alle medewerkers van verzorgingstehuizen maar ook mensen in de thuiszorg, hospices en mantelzorgers de beschikking moeten hebben over voldoende beschermend materiaal.

 

Tekort aan materiaal

Er zijn de laatste tijd nog steeds berichten over tekorten aan beschermend materiaal voor zorgpersoneel, zoals mondkapjes, handschoenen en andere medische hulpmiddelen.

Ook als fractie krijgen wij helaas nog regelmatig signalen van Rotterdams zorgpersoneel dat zonder of met onvoldoende beschermend materiaal moet werken en niet de middelen en materialen heeft om zichzelf en patiënten voldoende te beschermen. Met mogelijke besmettingen van kwetsbare ouderen tot gevolg.

Deze situatie is wat ons betreft zeer zorgwekkend. D66 vroeg daarom naar aanleiding van deze signalen een debat aan met het stadsbestuur.

Geen recht op materiaal

Ingrid maakt zich vooral zorgen om een grote groep zorgmedewerkers, die niet vallen onder de groep die er als eerste recht op heeft. Dit zijn vooral mensen in de thuiszorg, medewerkers van hospices maar ook mantelzorgers. “Deze mensen hebben dit materiaal ook hard nodig, maar vallen nu elke keer buiten de boot.”

Dat patiënten nu geen zorg krijgen uit angst besmet te raken of juist hele grote risico’s lopen op besmetting is volgens D66 echt niet de bedoeling. “Dit is niet hoe we in deze tijd met mensen willen omgaan” aldus Ingrid. Ze deed daarom een beroep op de wethouder om soepeler om te gaan met de mogelijkheid om zelfgemaakt materiaal te gebruiken en om tandartsen en andere beroepsgroepen die mogelijk nog voorraden hebben, dit beschikbaar te stellen aan mensen die het nodig hebben.

De wethouder beloofde hier mee aan de slag te gaan.