Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 maart 2020

Gevolgen coronavirus voor stadsbestuur

De verspreiding van het coronavirus heeft grote gevolgen voor Rotterdam. Nationaal en regionaal zijn er maatregelen genomen om de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk in te perken. Dit heeft gevolgen voor hoe het stadsbestuur de komende tijd werkt.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Het uitvoeren van de Rijksmaatregelen zullen door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) worden gedaan, dit is een overheidsorganisatie die namens 15 gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond optreedt. Op 17 maart is de noodverordening COVID-19 afgekondigd, waardoor veel bevoegdheden die normaal bij het stadsbestuur liggen nu bij de VRR zijn gekomen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb staat aan het hoofd van deze organisatie. Het Rotterdamse college heeft geen bevoegdheden in deze kwestie en ook de Rotterdamse gemeenteraad heeft deze niet. Ondanks het voorgaande blijft het College van B&W en de Rotterdamse Gemeenteraad zeer betrokken. Dagelijks worden zij door de burgemeester op de hoogte gesteld van relevante besluiten gedaan door de burgemeester in uitvoering van zijn rol als voorzitter van de VRR.

Rotterdamse gemeenteraad
Alle taken die niet aan de VRR toekomen en het Rotterdamse bestuur aangaan worden nog steeds uitgevoerd door het Rotterdamse College van B&W. In lijn met de nationale maatregelen zullen in ieder geval tot 6 april alle reguliere gemeenteraads- en  commissievergaderingen vervallen. Alle lopende dossiers worden indien mogelijk opgeschort tot in ieder geval na 6 april. De raadsleden, medewerkers en ambtenaren zullen zo veel mogelijk vanuit huis werken. Voor meer info kan je kijken op www.rotterdam.nl, www.vr-rr.nl of www.rivm.nl.

Gemeentelijke organisatie
Vanzelfsprekend is er ook een impact op de gemeentelijke organisatie. Ambtenaren werken zoveel mogelijk vanuit huis. Er wordt hard gewerkt om de dienstverlening aan Rotterdammers zo goed mogelijk voort te zetten. Medewerkers die vanwege de crisis minder urgent werk hebben, worden ingezet bij het informatienummer 14010 om daar vragen van Rotterdammers te beantwoorden. De stadswinkels blijven open, maar hebben wel enigszins aangepaste openingstijden. Rotterdammers wordt gevraagd hun zaken zoveel mogelijk digitaal te regelen. Daarnaast zal de coronacrisis ook invloed hebben op de financiën van de gemeente. Inkomsten lopen terug, terwijl uitgaven op een aantal vlakken zullen stijgen. Wethouder Arjan van Gils: “Belastinginkomsten en dividenduitkeringen zullen dit jaar waarschijnlijk lager uitvallen. Zelf maak ik nu een ronde langs onze deelnemingen, om op te halen wat zij merken. Denk aan teruglopende inkomsten van de RET door drastisch lagere reizigersaantallen. Tegelijkertijd kun je verwachten dat dit jaar meer beroep zal worden gedaan op uitkeringen. Wat voor effect dit alles precies op de begroting zal hebben is nog niet te zeggen. Aan die analyse wordt nu hard gewerkt.”

De fractie heeft haar vergaderingen ook tot 6 april afgezegd.

Heb je vragen? Stel ze gerust, i.v.m. thuiswerken bij voorkeur per mail (fractie@d66rotterdam.nl) maar per telefoon (010-267 3040) is ook mogelijk. Voor dat laatste geldt dat je een boodschap kunt inspreken en dat je later teruggebeld wordt.

Tim de Haan (voorzitter D66 Rotterdam) schreef een stuk over de gevolgen voor de vereniging D66 Rotterdam, bekijk het hier.