Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 maart 2020

D66 wil Right to Cooperate in het welzijnswerk

D66-raadslid Ingrid van Wifferen diende tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering haar initiatiefnota Bewoners aan de bal in. Met deze nota wil Ingrid dat het Right to Cooperate van bewoners wordt versterkt : “We zien nu nog te vaak dat initiatiefnemers van cruciale welzijnsvoorzieningen er alleen voor komen te staan, zonder hulp of samenwerking met de overheid, dat moet veranderen”.


Initiatiefnemers verdient een overheid als samenwerkingspartner.
D66 wil met deze initiatiefnota dat een Rotterdammer die een initiatief neemt dat past bij het beeld van een zorgzame wijk met meer draagkracht, het recht krijgt op samenwerking met de plaatselijke professionals van het welzijnswerk. Op dit moment zien we dat er al talloze bewoners zijn die in principe welzijnstaken vervullen. Echter, soms missen zij nog de samenwerking met de overheid die hen kan helpen om hun initiatief meer kwaliteit en continuïteit te geven; Om de kans op realisatie samen groter te maken, door te helpen dit in te passen in het wijknetwerk, te koppelen aan (nieuwe) vrijwilligers en vraag naar contact, ontmoeting en (praktische) hulp met het aanbod af te stemmen.

Oftewel: Right to Cooperate. Samen met het welzijnswerk. Voor een grotere maatschappelijke waarde in de Rotterdamse wijken.