Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 maart 2020

D66: “Geld naar programmering in plaats van stenen”

D66 staat voor een sterke cultuursector. Dat betekent geld voor programmering in plaats van geld naar stenen. “We verwachten 100% inzet van het stadsbestuur voor de ambitieuze verbouwing van Museum Boijmans van Beuningen, maar niet ten koste van het cultuurgeld” aldus D66-raadslid Elene Walgenbach.

Ruimte voor makers

D66 is altijd helder geweest in het standpunt over de verbouwing van museum Boijmans van Beuningen: “We zijn voor het ambitieplan, maar de 55 miljoen euro moet extern gedekt worden. Het al beperkte cultuurbudget stoppen in een stapel stenen is voor ons onbespreekbaar. “Daar heeft de cultuursector helemaal niks aan” aldus Elene. “Als de gemeente meer bijdraagt aan cultuur, dan moet dat gaan naar programmering. Naar meer ruimte voor nieuwe makers en een breed toegankelijk cultuuraanbod.”

Afgelopen februari werd duidelijk dat de BankGiroLoterij en andere fondsen niet willen bijdragen aan de ambitieuze verbouwing van het museum in Rotterdam. Eerder werd al bekend dat de filantropische stichting Droom en Daad een verwachte bijdrage van 40 miljoen euro introk. Hierdoor is er vooralsnog slechts een bijdrage van 7,5 miljoen vanuit het Rijk.

Ambitieuze verbouwing

Boijmans van Beuningen is gesloten voor een jarenlange verbouwing. Het pand, eigendom van de gemeente, kampte onder meer met asbest, wateroverlast en was brandgevaarlijk. De gemeenteraad stemde eind 2018 onder voorbehoud in met het „ambitiescenario” van 223,5 miljoen euro. Met deze keuze zou er een technisch hersteld, verduurzaamd én optimaal toekomstbestendig museumgebouw komen met bredere mogelijkheden in de programmering en bezoekersaantallen.

De gemeente draagt zelf 168,5 miljoen euro bij aan de verbouwing. Maar een voorwaarde van de raad was dat de extra kosten van 55 miljoen door externe financiers betaald worden. Dit laatste lijkt nu moeilijk te worden. De vraag is nu hoe de kosten van de verbouwing gedekt moeten worden. D66 wil in ieder geval niet dat de gemeente het gat gaat dichten.

Keuzemoment

In juni 2020 is een officieel keuzemoment. Dan zal de gemeenteraad een besluit nemen over de definitieve koers van de verbouwing en hoe dit gedekt zal worden. D66 heeft het stadsbestuur gevraagd om voor dat moment verschillende scenario’s uit te werken, afhankelijk van de grote van het bedrag van externe financiers.