Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 maart 2020

D66 zet zich in voor beter onderwijs

De Rotterdamse D66 fractie blijft zich inzetten voor het verbeteren van het onderwijs. Elene Walgenbach komt met een voorstel om leerlingen de kans te geven zich te ontwikkelen naar hun potentie. “Door het gebruik van brede brugklassen hebben kinderen meer tijd om te onderzoeken wat bij hun past. We willen dat Rotterdam dit gaat stimuleren.”

 

Later selectiemoment

Het is een target van de gemeente dat meer jongeren een hoger onderwijsniveau bereiken. Dit target is tot op heden echter nog niet gehaald.  Elene stelt daarom voor om in te zetten op brede brugklassen, niet alleen in het eerste jaar maar ook in het tweede en derde jaar: “Onderzoeken laten zien dat dit een effectief middel is om jonge Rotterdammertjes te stimuleren eruit te halen wat erin zit. Dat heeft voor ons prioriteit.”

Een brede brugklas heeft als grootste voordeel dat een leerling twee jaar extra de tijd krijgt om erachter te komen welk schoolniveau het beste bij hem of haar past. Dit heeft volgens onderzoeken een erg positief effect op de schoolprestaties van een kind.

“Leerlingen die normaal ingedeeld zijn op een hoger onderwijsniveau lijden niet onder deze latere selectie en leerlingen met een kleine achterstand ontwikkelen zich beter”, aldus Elene.

Stimuleren

Nog niet alle scholen hebben brede brugklassen. Dit is iets wat D66 wel graag zou zien. Daarom deed Elene een voorstel voor stimuleringsmaatregelen.

Met het voorstel gaat het stadsbestuur aan de slag met stimuleringsmaatregel voor scholen met brede klassen en zal de wethouder in gesprek gaan met de schoolbesturen over hoe dit precies vorm zal moeten krijgen. Het voorstel werd met ruimte meerderheid aangenomen.

Steun voor leraren

D66 Rotterdam sprak eerder deze maand ook al haar steun uit voor de stakende leraren.

Volgens Elene moet alles uit de kast worden gehaald voor de aanpak van het lerarentekort: “Leraren werken elke dag aan de kansen van kinderen. Deze hele generatie verdient persoonlijke aandacht en het beste onderwijs. Dit staat nu onder druk.”

Daarom kwam ze ook toen met een voorstel om extra administratieve lasten voor Rotterdamse docenten tegen te gaan. Elene riep daartoe het stadsbestuur op om in te zetten op sterkere samenwerking tussen onderwijsopleidingen in de regio en duidelijke afspraken om te voorkomen dat administratieve lasten bij leraren komen te liggen.