Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 februari 2020

Terugblik: Politiek café Hoogkwartier

Meer groen, plek voor recreatie of ruimte voor picknickbankjes. In het Rotterdamse Hoogkwartier krijgen parkeerplekken een nieuwe invulling en niets is daarbij vreemd. Op 7 februari organiseerde D66 Rotterdam een politiek café in Aloha Bar Rotterdam. We gingen in gesprek met bewoners, ondernemers, architecten en de gemeente over de ervaringen rond de Mobility Challenge Hoogkwartier.

Wat is de Mobility Challenge?

De Mobility Challenge is een initiatief van het Stadslab Hoogkwartier en de gemeente Rotterdam, waarin een koppeling wordt gemaakt tussen mobiliteit en verbeteringen van de openbare ruimte in de wijk. 90 buurtbewoners maken twee maanden lang gebruik van deelvervoer, zoals deelauto’s, fietsen, bakfietsen en het openbaar vervoer. Dertig deelnemers plaatsen hun eigen auto in de Schouwburgpleingarage, waardoor er dertig auto’s minder op straat staan.

De vrijgekomen parkeerplekken worden omgebouwd tot ruimte voor de wijk: groene en levendige plekken. Zo verbetert de leefomgeving van alle bewoners in het Hoogkwartier. De rest van de deelnemers hebben momenteel geen auto en testen het gebruik van deelvervoer als alternatief voor een mogelijke aanschaf van een auto in de toekomst.

Hoe zijn er ervaringen?

Tijdens de avond gingen we in op verschillende vragen. Hoe zijn de ervaringen? Wat is positief en welke dilemma’s ontstaan er? En is dit initiatief ook toepasbaar op andere wijken of kwartieren? Over deze vragen gingen we in gesprek met de gebiedscommissie Centrum, Sanne van Manen (MVRDV) en Marco Stout (ondernemer) vanuit het Stadslab en Monique Zwinkels, binnenstadsmanager bij de gemeente Rotterdam.

De aanwezigen waren het eens over het feit dat een experiment als dit niet zomaar in elke wijk toepasbaar is. “Er is geen sprake van een blauwdruk die zomaar op andere wijken kan worden toegepast.” Zo is het in de ene wijk overdag druk en in de avond rustig. In andere wijken is dat soms precies omgekeerd. De conclusie is dat het belangrijk is dat er per wijk gekeken wordt naar de behoeftes in de leefomgeving. Elke wijk is uniek.

De belangrijkste les die meerdere keren terugkwam tijdens de gesprekken, is dat een experiment als dit vasthoudendheid vergt. Zowel vanuit de gemeente maar ook vanuit de betrokkenen in de wijk.

Tot slot gaven alle aanwezigen gasten samenvattend aan wat ze persoonlijk uit het experiment halen.

Sanne van Manen (Stadslab, MVRDV):

“Alles is direct zichtbaar. Het is geen tekentafel-proces waar je jaren mee bezig bent, maar het is echt in de wijk te zien. Dat is gaaf. Je krijgt snel feedback uit de buurt. Het kost veel energie maar het gaat om een hele zichtbare verandering. Ik hou er een heel positief gevoel en veel enthousiasme aan over.”

Marco Stout ondernemer in de buurt en initiatiefnemer van het Hoogkwartier:

“Het is heel interessant om te zien dat je energie brengt in een wijk. Die energie krijg je ook weer terug. Wat we doen wordt steeds sterker, er zijn bijna geen klachten. Dat betekent dat je iets hebt opgebouwd en dat we daarmee kunnen doorpakken.”

Monique Zwinkels, Manager Binnenstad, gemeente Rotterdam:

“Ik ben heel trots op wat we hier in het Hoogkwartier hebben neergezet. Het heeft waarde, alleen al omdat er zoveel aandacht voor is, ook van buiten Rotterdam. En het is mooi en inspirerend om erover te vertellen: hoe werkt het in de wijk, wat kunnen we leren? Daarmee inspireer je ook weer anderen.”

Fractievoorzitter Chantal Zeegers:

Chantal sloot af met de vraag wat ze meeneemt richting de raad. Hierover was Chantal duidelijk: “De stad verandert. De tijd dat iedereen een eigen auto voor de deur heeft is voorbij. Een concrete aanpak zoals dit spreekt heel erg aan.”

Chantal hoopt de challenge onder de aandacht te kunnen brengen bij het college en de raad. Ze hoopt ook dat die enthousiast worden hiervan en er meer pilots gestart worden op het gebied van deelmobiliteit, ook op andere plekken in de stad. “Het zou mooi zijn als dit in meer gebieden gaat spelen, we moeten de gemeente hierop voorbereiden. Ik hoop op een voorstel van de wethouder hoe we dat gaan doen. We moeten durven investeren.”