Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 februari 2020

D66 wil meer informatie over warmtewet

Fractievoorzitter Chantal Zeegers wil dat de Rotterdamse raad goed wordt geïnformeerd over de nieuwe versie van de warmtewet: “Dit is een belangrijk thema in Rotterdam, waarbij we samen met de provincie in oplossingen moeten denken.” Ze heeft een gezamenlijke informatieve sessie aangevraagd bij het stadsbestuur.

 

Warmtewet

Eind december 2019 maakte de minister de contouren van de Warmtewet 2.0 bekend. De Warmtewet is een Nederlandse wet die op 1 januari 2014 van kracht is geworden. De wet geeft regels omtrent stadsverwarming, blokverwarming en warmte-koude-opslag en is gericht op de levering aan kleinverbruikers zoals consumenten.

Warmtebedrijf

Tijdens verschillende debatten rond de scenario’s van het Warmtebedrijf is herhaaldelijk gerefereerd aan het belang van deze warmtewet voor de energietransitie maar ook voor onze keuze voor de toekomst van het Warmtebedrijf Rotterdam. D66 is blij dat er nu een stap is gezet en er meer helderheid over de koers wordt gegeven.

Er is echter nog steeds een hoop onduidelijkheid in dit technische dossier: “D66 heeft nog wat vragen bij de brief van de minister”, aldus Chantal.

Oplossingen

D66 vindt dat op dit thema samen met de provincie Zuid-Holland moet worden gedacht in oplossingen. Daarom heeft Chantal een informatieve sessie aangevraagd, waarbij ook de provincie aanwezig zal zijn. “Het is een complex dossier en er is in de Rotterdamse raad behoefte aan inzicht in de wet en een overzicht op de mogelijke scenario’s.” Ze pleit dat ook voor een openbare en gezamenlijke sessie.

Hierbij moet volgens D66 met name aandacht zijn voor de wijzigingen in de warmteketen, de consequenties daarvan voor de toekomstscenario’s van het Warmtebedrijf en wat dit voor mogelijkheden biedt voor de keuzevrijheid van consumenten.