Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 februari 2020

D66 stemt voor woningen aan de Parkhaven

Een stevige meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad heeft donderdag groen licht gegeven voor de bouw van 640 woningen aan de Parkhaven, naast het Park en de Euromast. Ook D66 is voorstander: “Met dit plan worden op de Parkhavenstrook woningen gerealiseerd, maar wordt ook de kade aangepakt. Dit zorgt voor levendigheid in het gebied en de auto’s verdwijnen onder de grond” aldus raadslid Robin de Roon.

Aangepast plan

Het besluit om woningen te bouwen aan de Parkhaven heeft de gemoederen de afgelopen tijd behoorlijk beziggehouden. De afgelopen maanden heeft de fractie van D66 gesprekken gevoerd in en buiten de partij, met voor- en tegenstanders. Veel mensen vonden het plan te massaal. Na kritiek van onder andere D66 bij het stadsbestuur is het plan tussentijds gewijzigd. Er zijn zowel in aantal als in hoogte verbeteringen aangebracht.

Unieke locatie

Na deze veranderingen en na een lange discussie in de commissie, kon de fractie van D66 instemmen met het plan. “D66 heeft altijd gepleit voor binnenstedelijke verdichting. Daarnaast is het een unieke locatie om te kunnen bouwen voor verschillende groepen. Het is niet in het Park maar op de strook, waarmee ook een verbinding wordt gelegd met het Lloydkwartier en het Scheepvaartkwartier” aldus Robin de Roon.

Evaluatie

Met dit besluit was het voor het eerst dat er een plan uit de markt werd gebruikt voor de bouw van woningen, een zogeheten ‘unsolicited proposal’. D66 staat hier positief tegenover, maar we zijn wel kritisch: “Creatieve plannen uit de markt kunnen een goede aanvulling zijn, maar moeten wel democratisch worden gelegitimeerd.” Daarom diende Robin de Roon eerder al een voorstel in om dit traject te evalueren en te streven naar transparantie en eerlijke concurrentie. Daar kwam tijdens het laatste debat nog een motie bij – samen met de PvdA – om ook bewonersparticipatie hierin zoveel mogelijk mee te nemen.

Groen

Bij het besluit was ook nog de nodige aandacht voor groen. D66 steunde meerdere voorstellen om de stad groen te houden. Zo is er een voorstel aangenomen om tot dubbele groencompensatie te komen en wordt er gegarandeerd dat de groencompensatie ook daadwerkelijk binnen het gebied plaats zal vinden waar het groen weg gaat.

Daarnaast diende Robin de Roon samen met andere partijen nog een voorstel in om te waarborgen de Rijksdienst Cultureel Erfgoed betrokken wordt bij het plan om rijksmonumenten zoals Het Park te beschermen en pleitte fractievoorzitter Chantal Zeegers samen met GroenLinks voor maatregelen om de luchtkwaliteit aantoonbaar te verbeteren in het gebied en te zorgen voor laagdrempelige toegang tot schoon verkeer tussen Rotterdam Noord en Zuid.