Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 februari 2020

D66 pleit voor groot debat over privacy

“Het is een grondrecht van al onze inwoners dat gegevens over hen goed bewaard worden en niet op straat komen te liggen”, aldus fractievoorzitter Chantal Zeegers. Dit grondrecht is wat Chantal betreft op dit moment nog niet goed genoeg geborgd, en daarom zet ze het onderwerp privacy op de politieke agenda in het stadhuis.

 

Dag van de privacy

Afgelopen dinsdag 28 januari was het de Europese Dag van de Privacy. Dat is een dag waarop bedrijven en overheden extra aandacht besteden aan de manier waarop ze gegevens verzamelen, bewerken en bewaren.

Bedrijven en overheden verzamelen allerlei soorten gegevens. Dit zijn gegevens als naam-, adres- en woonplaatsgegevens maar ook gevoeligere gegevens, zoals medische- en strafrechtelijke gegevens. En bijvoorbeeld DNA-materiaal. “Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan” volgens Chantal. “Het is een grondrecht van ons allen dat die gegevens goed worden bewaard. Mensen moeten onbespied door het leven kunnen gaan.”

D66 is er op dit moment niet van overtuigd dat dit altijd goed gaat.

Digitalisering

In de huidige wereld van digitalisering is dit grondrecht niet vanzelfsprekend. “In een tijd van datalekken en het gebruik van algoritmes staat de privacy van onze inwoners onder druk” bepleitte Chantal in de raadzaal.

Chantal verwoordde verder de zorgen die mensen hierover hebben: “Mensen maken zich daar zorgen over. Wat D66 betreft moeten we oppassen met kritiek op wetten die juist in gang zijn gezet voor het borgen van ieders privacy.”

Daarom vindt D66 dat er meer aandacht moet zijn voor dit thema. Chantal vraagt van het college een visie van het stadsbestuur op de manier waarop we op een goede manier met gegevens omgaan en het gebruik van algoritmes en het voorkomen van discriminatie.

Gelijke behandeling

“We worden een ‘smart city’ en algoritmes worden steeds belangrijker. Het mag niet zo zijn dat de pakkans bij één bevolkingsgroep groter is dan bij een andere. We moeten daarom als gemeente beter inzicht krijgen in deze processen”, aldus Chantal. “Mensen hebben recht op een gelijke behandeling”. Dat is de reden waarom juist het verzamelen, bewaren en bewerken van gegevens zorgvuldig moet gebeuren.

D66 is van mening dat het onderwerp privacy te vaak in een kwaad daglicht staat. Ook in de gemeenteraad wordt het gezien als iets hinderlijks, iets dat snel optreden in de weg staat. “Maar het is juist heel belangrijk, het gaat erom dat we goede en duidelijke afspraken maken”, aldus Chantal in het Algemeen Dagblad.