Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 januari 2020

Nieuwe jaar ingeluid met drukbezochte nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 11 januari was Circus Rotjeknor op de Kaap het decor van de nieuwjaarsreceptie van D66 Rotterdam. Het jaar is goed ingeluid met inspirerende toespraken van ons bestuur, fractievoorzitter Chantal Zeegers en Rob Jetten en minister Wouter Koolmees. Chantal sprak van een jaar waarin we mooie resultaten kunnen verwachten en waarin nieuwe beslissingen worden genomen over het Rotterdam van de toekomst.

Lees hieronder de volledige speech van Chantal:

Beste allemaal,

Van harte welkom aan alle D66-ers hier aanwezig maar ook aan alle anderen, leden van andere politieke partijen en onze burgemeester natuurlijk. Leuk dat jullie er zijn. Een geweldig 2020 toegewenst, mede namens de fractie en de wethouders.

Wij hebben er in ieder geval helemaal zin in het komend jaar. Een jaar waarin we keuzes gaan maken voor de toekomst van onze stad. Het wordt een spannend jaar.

Een jaar waarin we een paar ingewikkelde knopen moeten doorhakken, zoals het besluit rondom Feyenoord City.

Maar ook een jaar waarin we het Eurovisie Songfestival organiseren en een jaar waarin de eerste resultaten van het college zichtbaar worden, zoals het armoedebeleid, de klimaataanpak, extra woningen en het onderwijsbeleid.

Dit doen we allemaal voor de stad maar ook samen met de stad. Vaak een kwestie van lange adem, van enthousiasme en van doorzetten dus. En af en toe het hoofd koel houden.

En daar gaan we ook nu weer mee door.

Ik wil jullie kort mee nemen bij twee grote onderwerpen op met name Rotterdam-Zuid waarmee we de basis leggen voor de eenwording van Rotterdam.

Zuid hoort er namelijk evengoed bij, net als de Noordoever.

Veel mensen ervaren dat nog niet zo, maar dat moet wel en het is ook onterecht. We staan nu op een toffe plek op Zuid. En zonder visie en ondernemerschap vanuit de cultuursector was dit er niet gekomen.

Een kwestie van enthousiasme en doorzetten dus.

Laat ik beginnen met het eerste onderwerp: Feyenoord City.

Dit jaar besluiten we over het nieuwe stadion. En over de gebiedsontwikkeling die daarbij hoort.

3400 woningen, een prachtige buitenruimte, een scala aan voorzieningen. Een echte boost voor Rotterdam Zuid.

De kers op de taart met de ontwikkelingen rond Parkstad en het Hart van Zuid. Een mooie kwaliteitsimpuls voor ook dat deel van Zuid.

Juist daarom, om die reden, hebben de vorige en de huidige gemeenteraad aangegeven – onder voorwaarden uiteraard – voorstander te zijn van deze ontwikkeling.

Die voorwaarden hebben te maken met de financiën. En terecht. Die moeten goed zijn.

Gelukkig hebben we met onze wethouder Arjan iemand die hier bovenop zit. En ook daar ben ik trots op.

Ik begrijp overigens dat een nieuw stadion voor veel Rotterdammers een emotionele ontwikkeling is.

Er zijn zorgen om de club. Kan de club dit financieel wel aan? Vooral voor alle Feyenoord fans die elke zondag in de Kuip zitten. Ik snap dat zij alles op de voet volgen en veel meer zekerheden willen hebben.  Goede en duidelijke communicatie daarover is ook van groot belang. Dat moet echt beter gebeuren vanuit Feyenoord. 

Het college, en specifiek Arjan, zet zich keihard in om de raad voor te bereiden op de besluitvorming rond onze financiële bijdrage. En ik heb er vertrouwen in dat dat bij hem in goede handen is.

Natuurlijk zijn we de partij van het proces. “Laten we het nog een keer narekenen.” En ook in dit geval laten we -de raad- dat door een externe partij doen.

Maar ik wil onze kaarten eerlijk op tafel leggen: D66 hoopt ook echt dat we er financieel uitkomen.  Het gaat de stad namelijk veel brengen.

Een tweede groot onderwerp: nieuw onderwijsbeleid in Rotterdam.

Waarbij gelijke kansen voor Rotterdamse kinderen topprioriteit is. En dan ook met name de kinderen op Zuid, waar de grootste achterstanden zijn.

Dat de opleiding van je ouders bepalend is voor het succes in je schoolcarrière.

Je wilt het niet geloven, maar het is vaak de werkelijkheid in onze stad.

Wat ons betreft moeten de kansen van kinderen bepaald worden door hun eigen talenten en capaciteiten. Ieder kind moet een eigen pad kunnen bewandelen.

Juist om die reden zijn wij ontzettend blij met het onderwijsbeleid.

Een voorbeeld daarvan is het investeren in de overgangsmomenten van de ene schoolsoort naar de andere. Van PO-VO of van VO-MBO of HBO. Daar ging het vaak mis.

Nu kiest het onderwijs ervoor om veel meer aandacht, maatwerk te leveren in deze keuzemomenten. De kinderen en hun ouders veel meer te ondersteunen bij het maken van keuzes.

De dagprogrammering slaat aan. Er zijn 30 scholen op Zuid waar nu 10 uur extra les wordt gegeven. En dan juist niet alleen de basis, maar ook bijvoorbeeld cultuureducatie en sport.

En dat in de tijd van het lerarentekort. Daar mogen we trots op zijn.

We zien nu trouwens ook al dat de cijfers rondom taal, lezen en rekenen de goede kant op gaan. Toch de basis voor onze Rotterdamse kinderen.

Samen met het onderwijsveld -vooral door het onderwijsveld- halen we eruit wat erin zit!

Ook dat is een kwestie van lange adem, enthousiasme en doorzetten.

Ik zal afsluiten, dan kunnen we aan de borrel

Het wordt een spannend jaar. Een mooi jaar.

Een jaar met resultaten en met nieuwe beslissingen die de basis leggen voor het Rotterdam van de toekomst.

Een Rotterdam waar we met zijn allen hard aan werken.

Een jaar van doorzetten, enthousiasme, en af en toe het hoofd koel houden.

En daar proost ik graag op met jullie.