Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 januari 2020

D66: Agenten en BOA’s moeten leren van beeldopnames

D66 wil dat politieagenten en BOA’s van de gemeente beelden van bodycams gaan inzetten voor trainingsdoeleinden. Raadslid Nadia Arsieni dringt er bij het stadsbestuur op aan dat hier werk van gemaakt wordt: “Beelden kunnen heel nuttig zijn voor beginnende BOA’s en agenten. Zo kunnen ze hun optreden evalueren en daarvan leren.”

Rotterdamse pilot

De gemeente startte vorig jaar november – ook al op initiatief van D66 – een pilot met bodycams voor Rotterdamse BOA’s. De pilot is afgerond en de resultaten blijken positief.

De bodycams hebben een de-escalerend effect op agressie en geweld met als gevolg dat de Rotterdamse handhavers zich veiliger voelden. Er is naar aanleiding van de pilot veel draagvlak voor de invoering van bodycams als onderdeel van de standaarduitrusting.

Vertrouwen

Nadia is blij dat de pilot positief is ontvangen, maar wil wel benadrukken dat het mes aan twee kanten snijdt: “Bodycams werken niet alleen de-escalerend maar het is ook een uitstekende methode om de transparantie rond het optreden van agenten en BOA’s te bevorderen. Dat kan bijdragen aan meer vertrouwen in de politie.”

Met de gemaakte beelden kunnen volgens Nadia namelijk staande houdingen worden geëvalueerd en kunnen de beelden gebruikt worden om klachten van burgers op te pakken: “In deze context waarin we agenten en BOA’s meer bevoegdheden geven, is het extra van belang dat we het optreden goed evalueren en de beelden kunnen gebruiken in geval van klachten van burgers.”

Richtlijnen

Daarom kwam Nadia met een voorstel zodat er een privacykader wordt ontwikkeld. Maar ook richtlijnen om de beelden in te zetten voor leerdoeleinden en het vertrouwen van burgers in de politie te vergroten. Op dit moment zijn de beelden namelijk alleen beschikbaar voor de politie zelf. Wat Nadia betreft kan dit niet waar zijn. Het monitoren van handhaving en politie is minstens net zo belangrijk.

Aangenomen  

Het voorstel van D66 werd aangenomen, waardoor Rotterdam zich landelijk hard zal maken voor het gebruik van bodycams voor leerdoeleinden bij Rotterdamse agenten, waarna bij een positief resultaat dit ook zal gaan gelden voor Rotterdamse BOA’s. Bovendien kunnen de gemaakte opnames benut gaan worden voor klachtenafhandeling van burgers.