Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 januari 2020

Slimmer bouwen met ruimte voor groen

Als het aan D66 ligt wordt er in heel Rotterdam gekeken naar mogelijkheden om te verdichten. Dat betekent hogere woningaantallen op een bepaald stuk grond, zodat er ook ruimte overblijft voor andere zaken. “Gevarieerde, duurzame en groene wijken, met verdichting waar het kan, zijn wat ons betreft leidend in Rotterdam” aldus Robin de Roon.

 

Onderzoek

Samen met GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie-SGP pleitte Robin voor een onderzoek naar mogelijkheden en plekken in de stad waar in de toekomst een herstructureringsproces plaatsvindt. Op die plekken wil hij weten hoe hogere woningaantallen en dichtheden behaald kunnen worden zodat er ruimte komt voor andere zaken. “Door op deze manier te kijken kunnen we slimmer en efficiënter gebruik maken van de beschikbare grond waardoor er ook ruimte blijft voor vergroening.”

Verdichting

Een mooi voorbeeld van verdichting is door op de beneden laag grondgebonden woningen te bouwen en daarbovenop appartementen: “Zo doe je geen afbreuk aan de kwaliteit van de woningen, terwijl je toch meer woningen bouwt op dezelfde grond. Er blijft dan ruimte over voor zaken als groen en speelplekken.”

Bouwen met ambitie

Met dit onderzoek zet Robin de eerder ingezette D66-lijn voort. In 2018 werd een voorstel van hem aangenomen om te verdichten aan de randen van de Tweebosbuurt op Zuid: “We hebben een grote woningopgave in de stad. Met mijn eerdere voorstel en ook met dit nieuwe onderzoek blijven we op zoek gaan naar de balans in de stad. Bepaalde plekken meer lucht geven en andere plekken juist verdichten” aldus Robin.

De raad en het college waren positief over het voorstel en het onderzoek gaat er komen.

Voor de zomer van 2020 komt er een onderzoeksvoorstel richting de raad.