Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 november 2019

D66 wil veilig sportklimaat op Rotterdamse sportclubs

D66 zet zich in voor een veilig sportklimaat op alle Rotterdamse sportclubs. Dat is volgens de partij een basisvoorwaarde voor sportverenigingen en een belangrijke voorwaarde voor alle Rotterdammers om zichtbaar zichzelf te kunnen zijn.

Angst om lid te worden

Ondanks verschillende gemeentelijke programma’s is een veilig sportklimaat nog lang niet op alle Rotterdamse sportverenigingen vanzelfsprekend. Ongeveer 1 op de 8 sporters is slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Minderjarigen, LHBTI-ers, sporters met een beperking en topsporters zijn daarbij extra kwetsbare groepen.

“Je ziet dat door het ontbreken van een veilig klimaat op sportclubs, LHBTI-ers op dit moment vaak geen lid durven te worden van verenigingen” aldus D66-raadslid Ingrid van Wifferen. “Rotterdam is een stad waar iedereen zichtbaar zichzelf moet kunnen zijn. Het is daarom ook belangrijk dat er blijvende en vasthoudende inzet is op een veilig sportklimaat.”

Oproep aan stadsbestuur

Van Wifferen roept daarom met een motie tijdens de begrotingsraad het stadsbestuur op om blijvend en vasthoudend in te zetten op een veilig sportklimaat op alle Rotterdamse sportclubs en –verenigingen. In de motie staat verder dat het budget voor Rotterdam Sportsupport, dat zich in Rotterdam inzet voor vitale sportverenigingen, daarom niet verlaagd mag worden.