Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 oktober 2019

D66 stelt vragen over Parkhaven

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de criteria van het plan voor woningbouw aan de Parkhaven. Parkhaven is een zogenaamd ongevraagd advies uit de markt (unsolicited proposal) dat wordt getoetst aan verschillende criteria, waaronder of een plan in lijn is met de kaders, visies en ambities van de stad. Raadslid Robin de Roon heeft met andere partijen vragen gesteld aan het college in hoeverre dit plan hieraan is getoetst.

Voor D66 is het van belang dat ongevraagde adviezen uit de markt een kans krijgen; de ontwikkeling van de stad is daarbij gebaat. Wel is het noodzakelijk dat een ingediend plan wordt getoetst aan de geldende stedelijke kaders, visies en ambities. Raadslid Robin de Roon: “zo is voor alle partijen in een vroeg stadium duidelijk of een plan kans van slagen heeft en eventueel nog kan worden aangepast”.