Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 oktober 2019

D66: Sneller actie bij huiselijk geweld en kindermishandeling

De wettelijke termijn van veiligheidsbeoordeling bij huiselijk geweld en kindermishandeling wordt bij minder dan de helft van de gevallen gehaald. “Dit is een zorgelijk aantal. Wat gaat er gebeuren om dit aantal zo snel mogelijk omhoog te krijgen?” vroeg Ingrid van Wifferen aan het stadsbestuur.

Toename meldingen

Een van de oorzaken van het feit dat de wettelijke termijnen niet worden gehaald is een duidelijke toename van meldingen. Hierdoor worden ook de wachtlijsten niet korter. Het gaat D66 er echter vooral om dat er op tijd en adequaat wordt ingegrepen als dat nodig is.

Dat er veel nieuwe meldingen binnen komen is overigens wel positief. “Er komen veel nieuwe meldingen binnen via professionals, zoals docenten, psychologen en sociaal werkers. Dat deze mensen Veilig Thuis weten te vinden is een goed teken” aldus Ingrid.

Maatregelen nodig

Ingrid drong bij het college aan op verbetering. De wethouder heeft daarop toegezegd dat bij crisisgevallen altijd direct wordt ingegrepen. Het aanpakken van de wettelijke termijnen voor beoordelingen hangt echter samen met personeelstekorten en het toenemende aantal meldingen. Dit vergt dus een langere adem.

D66 zal dit in de gaten blijven houden zodat onveilige situaties teruggedrongen kunnen worden en slachtoffers adequaat geholpen worden in Rotterdam.