Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 oktober 2019

Warmtebedrijf: Rotterdamse warmte voor Zuid-Holland

De Rekenkamer Rotterdam kwam deze week met stevige conclusies rondom de aansturing van het Warmtebedrijf Rotterdam. Wat begon als een ambitieus project om de CO2-uitstoot te verminderen, werd een lang slepend hoofdpijndossier. Volgens de Rekenkamer is de gemeenteraad te laat en onvolledig geïnformeerd over belangrijke risico’s. In zijn reactie neemt het college alle aanbevelingen over en omarmt deels de conclusies van de Rekenkamer. “We vinden de conclusies van de Rekenkamer een ernstige waarschuwing. We moeten lessen trekken uit dit traject. Daarom steunen wij een raadsenquête.” Aldus fractievoorzitter Chantal Zeegers.

 

Vanaf het begin verliesgevend

Een simpel idee: ongebruikte restwarmte uit de Rotterdamse haven gebruiken om huizen te verwarmen. Dat is de basis achter het in 2006 gestarte Warmtebedrijf Rotterdam. Inmiddels verwarmt het Warmtebedrijf ongeveer 50.000 Rotterdamse huishoudens. Helaas draait de organisatie alsnog een jaarlijks verlies van ca. 6 miljoen euro, een grote kostenpost voor de gemeente. Want de organisatie zit vast aan een veel te duur contract met AVR voor de restwarmte tot aan 2044. Vanaf het begin is het Warmtebedrijf dus al een slecht lopend en complex project.

 

Herstelplan: Leiding naar Leiden

Een leiding naar Leiden moest zorgen voor meer afzet en dus een betere financiële positie. Dit herstelplan is op basis van onvolledige informatie over de risico’s door de Rotterdamse gemeenteraad goedgekeurd, zo geeft de Rekenkamer aan.

 

Steun voor raadsenquête

Voor D66 staat de democratische controle hoog in het vaandel. Daarvoor moet het college de gemeenteraad altijd op tijd en volledig informeren. Op basis van dit volledige beeld kunnen de volksvertegenwoordigers hun werk doen. Namelijk: de beste beslissingen maken voor de inwoners van hun gemeente, in dit geval de Rotterdammers.

“We moeten echt lessen trekken uit dit traject. Het is een langdurig en complex traject, waarin veel is misgegaan.” zegt fractievoorzitter Chantal Zeegers. “In het belang van Rotterdam moeten we de onderste steen boven krijgen. Daarom steunen we het plan om een raadsenquête te starten. Dit is nodig om goed te onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

 

Ogen op de toekomst

Achter de schermen werken de Rotterdamse ambtenaren hard aan toekomstscenario’s. Dit najaar maakt de gemeenteraad een keuze voor welk toekomstscenario (waaronder faillissement) de voorkeur heeft. Chantal Zeegers: “Wij zien het Warmtebedrijf als essentieel voor de energietransitie. D66 hecht daarom sterk aan het maatschappelijke belang en niet alleen aan de financiële opbrengsten”.

Wethouder financiën en deelnemingen Arjan van Gils: “Op dit moment vinden stevige onderhandelingen plaats. Ik ben ervan overtuigd dat er een goede oplossing wordt gevonden. Uiteindelijk ligt de beslissing natuurlijk bij de gemeenteraad.”