Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 oktober 2019

Draagvlakonderzoek in welzijnswerk

Er gaan verschillende zaken beter in het welzijnswerk in Feijenoord, maar bestaat er nog steeds grote onduidelijkheid over de behaalde resultaten van Humanitas en de relatie met de bewoners, vrijwilligers en verschillende organisaties die in Feijenoord actief zijn. D66 diende een motie om te onderzoeken hoe welzijnsorganisaties meer kunnen doen om aan te tonen dat er draagvlak is voor hun plannen.

 

Ambitieuze plannen

Zoveel aandacht voor een specifieke welzijnsaanbieder. Is dat niet gek? Deze vraag heeft D66 zich ook gesteld. Maar toch is het niet zo gek.

Humanitas kwam binnen met een innovatief plan waarbij een hoop dingen anders zouden gaan. Werken met minder mensen, de introductie van een lokale munt die meer geld in de wijk moet houden en het betalen van vrijwilligers voor hun werk. Een mooi voorbeeld van een goed plan is het sporten voor kinderen die na school zouden worden opgehaald en op de sportclub een gezonde maaltijd zouden krijgen. Dit naast een groot aantal plannen die wettelijk verplicht zijn.

Nu, anderhalf jaar later, blijken de verplichte plannen prima te lopen en juist die ambitieuze plannen niet echt van de grond te komen. Zo is er geen sprake van sporten met een warme maaltijd, de lokale munt komt nog niet van de grond en er is veel ontevredenheid onder vrijwilligers waarvan er maar weinig betaald krijgen.

Draagvlak

Een hoop van de ontevredenheid is volgens Ingrid te herleiden naar het ontbreken van draagvlak, een belangrijke succesvoorwaarde als je van onderaf wil werken.

“Is het niet goed om draagvlak aan te tonen door bij ingrijpende wijzigingen dit aan te tonen?” vroeg Ingrid aan het college.

Ingrid zou voor de komende periode, waarin het welzijnswerk opnieuw zal worden aanbesteed, graag zien dat welzijnsorganisaties meer moeten doen om aan te tonen dat er draagvlak is voor hun plannen.

Daarom diende D66 een motie in die het college oproept om te onderzoeken hoe dit vanaf de volgende aanbestedingen geregeld kan worden. Het idee hierbij is dat welzijnsorganisaties aan moeten tonen dat er bij grote veranderingen draagvlak is onder bewoners. Hierbij zit Ingrid een rol weggelegd voor gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

De motie werd met algemene stemmen aangenomen! Het college zal voor het voorjaar van 2020 met een plan moeten komen om dit vanaf de volgende aanbestedingen in heel Rotterdam te regelen.