Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 oktober 2019

D66 wil deeltijdbonus voor werkzoekenden in bijstand

In Rotterdam zijn nog steeds te veel mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering. Daarom willen wij een Rotterdams experiment opzetten om meer mensen naar werk te helpen. D66 komt met een initiatief om een deeltijdbonus te introduceren: een financiële prikkel om vanuit de bijstand te gaan werken. “Met de deeltijdbonus willen we bijdragen aan een sterker Rotterdam. Een Rotterdam waarin iedereen meedoet naar vermogen. Een Rotterdam waarin werken ècht loont.”, aldus initiatiefneemster Nadia Arsieni.

Belemmeringen wegnemen
Er zijn veel belemmeringen om aan het werk te gaan vanuit de bijstand. Voor veel mensen geldt dat een directe stap naar een fulltime baan vrij groot is. Vaak is er een tussenstap nodig, zoals eerst een parttime baan. Maar beginnen met werken naast de bijstand wordt slecht gestimuleerd. Werkzoekenden raken verdwaald in de bureaucratie. De financiële prikkels zijn ook nog eens klein. Bovendien zijn mensen bang voor een rekening van de Belastingdienst achteraf vanwege verrekeningen met toeslagen.

Werken echt laten lonen

Wij willen een deeltijdbonus introduceren. Een premie die je krijgt als je parttime werkt. Wij willen dat de gemeente Rotterdam de ruimte benut die de Participatiewet hiervoor biedt. Ons experiment duurt twee jaar. Binnen het experiment is er ruimte voor een deeltijdbonus aan 300 werkzoekenden, gedurende twaalf (niet per se aaneengesloten) maanden. De hoogte is afhankelijk van de inkomsten en is maximaal zo’n 1.250 euro per jaar.

De deeltijdbonus zorgt voor een financiële prikkel die mensen in hun portemonnee voelen. De deeltijdbonus wordt niet verrekend door de Belastingdienst. Hierdoor wordt de drempel om parttime werk te accepteren verlaagd en wordt parttime werk aantrekkelijker gemaakt voor een langere periode. Wij willen werken echt laten lonen.

Het uiteindelijke doel is meer mensen naar werk helpen, uit de uitkering. We willen weten of de deeltijdbonus hierbij een verschil maakt. Een goede effectmeting is daarom essentieel. Naast de effecten op uitstroom, verwachten wij dat mensen zich beter gaan voelen door parttime werk. Wij denken dat werken positief is voor zelfvertrouwen, zelfontplooiing, sociale contacten en de gezondheid.

2017: ‘Bijverdienen naast de bijstand’
In 2017 lanceerde toenmalig raadslid Nils Berndsen het initiatiefvoorstel ‘Bijverdienen naast de bijstand’. Met dit voorstel hielden werkzoekenden meer (en langer) geld over als zij parttime gingen werken vanuit de bijstand. Helaas is het voorstel nooit uitgevoerd. Dit voorstel maakte gebruik van een tijdelijke regel in de Participatiewet die nu niet meer geldt.

Het initiatief van huidig raadslid Nadia Arsieni kent ongeveer hetzelfde doel, maar maakt gebruik van de ruimte in de huidige Participatiewet. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 oktober wordt het nieuwe initiatief officieel ingediend.