Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 oktober 2019

Betrek ouderen bij plannen van de gemeente!

De komende jaren neemt het aantal 65-plussers in Rotterdam met een derde toe en deze groeiende groep ouderen kan zich in de derde levensfase in Rotterdam verder ontplooien. Hun kennis, ervaringen en inzet zijn belangrijk voor Rotterdam. Mensen blijven langer actief en gezond én wonen langer thuis. Mooie ontwikkelingen, met uitdagingen.

Drie weken geleden is het uitvoeringsprogramma ‘Rotterdam, ouder en wijzer’ behandeld. In dit programma worden de plannen van het college beschreven. Hierover schreven we toen dit bericht. Vandaag kwamen de plannen terug in de raad en kwam D66 samen met de SP met een motie voor medezeggenschap voor ouderen.

Ouderenhubs

Een van de meest opvallende maatregelen van het college in de plannen was het oprichten van zogeheten ‘ouderenhubs’. Het idee hiervan is het samenbrengen van woningen, welzijn- en zorginstellingen in centrale ouderenvoorzieningen. Die ouderenhubs moeten vervolgens leiden tot langere zelfredzaamheid.

Ingrid wilde, voordat ze kan instemmen met de plannen van de wethouder, weten hoe deze ouderenhubs er precies uit komen te zien. Haar belangrijkste vraag daarbij is: “Blijft de keuzevrijheid van ouderen wel gewaarborgd in zo’n voorziening?”. Het is volgens Ingrid de bedoeling het ouderen makkelijker te maken, maar niet door ze hun keuzevrijheid in bijvoorbeeld zorg af te nemen. Omdat er nog veel onduidelijkheid heerste over de plannen, kwamen deze week terug in de raad.

Meer zeggenschap

“D66 vindt het belangrijk dat ouderen worden meegenomen in de plannen en niet dat ouderen dingen wordt opgelegd” stelde Ingrid in het debat. “Ouderen moeten altijd serieus genomen worden en de kans krijgen hun leven zo in te richten zoals zij zelf willen.” Om dit te waarborgen diende Ingrid samen met de SP een motie in waarin het college wordt opgeroepen ouderen actief te betrekken bij de ontwikkeling van de ouderenhubs, en daarbij expliciet aandacht te besteden aan de keuzevrijheid van ouderen.

De motie werd met algemene stemmen aangenomen.