Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 september 2019

Begroting 2020: Daadkracht op het gebied van duurzaamheid

Vandaag is de begroting van 2020 gepresenteerd. Volgens D66-fractievoorzitter Chantal Zeegers is het een begroting waarin met name op het gebied van de energietransitie concrete stappen worden genomen: “Met deze begroting maken we geld vrij voor concrete invulling van de energietransitie. Er liggen genoeg kansen en die gaan we verzilveren.”

 

Walstroom

Een van die kansen is het gebruik van walstroom, iets waar D66 zich al langere tijd voor inzet. Zeeschepen die in de haven liggen en hun motoren laten draaien produceren geluidsoverlast en stoten ook vieze rook uit. Het is mogelijk deze uitstoot te verminderen door de motoren uit te zetten en de schepen te voorzien van externe stroom.

Zeegers wil schepen die in Rotterdam aanmeren stimuleren om walstroom te gebruiken: “Momenteel is er geen infrastructuur voor walstroom. Hierdoor zijn schepen genoodzaakt om hun generatoren te laten draaien. Dit zorgt voor sterke luchtvervuiling in de stad en geluidsoverlast bij omwonenden. Hier willen we wat aan doen.”

Ondernemers

Het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen kan de gemeente niet alleen. Daarom is Zeegers trots dat we met deze begroting ook investeren in het Rotterdams ondernemerschap: “Mooi dat we samen met heel veel Rotterdamse ondernemers aan de slag gaan voor de energietransitie. Dit doen we onder andere door het stimuleren van innovatie, het creëren van voldoende aantrekkelijke vestigingslocaties en het aantrekken van investerend vermogen. Dat is de kracht: anderen stimuleren, niet alles zelf willen doen.”

Lokale initiatieven

Naast ondernemers stimuleert het college met de begroting ook duurzame lokale initiatieven in de stad. “We willen het aantal initiatieven onder Rotterdammers en bedrijven vergroten. Dat gaan we doen door de kennis te vergroten, ondersteuning te bieden en financiën toegankelijker te maken voor de mensen die dat nodig hebben” aldus Zeegers.

Dat gebeurt onder andere door het stimuleren van energiecoöperaties, waarmee wordt ingezet op het activeren, informeren en ondersteunen van duurzame lokale (bewoners)initiatieven. Het mogelijk maken van deze bottom-up beweging is volgens Zeegers een essentieel onderdeel van de energietransitie: “We streven naar het oprichten van tenminste 10 nieuwe coöperaties rond zon, wind en warmte en ondersteunen bestaande coöperaties bij het nemen van verdere stappen. We helpen met het geven van advies en beperkte subsidies en financiering.”

Daarnaast gaat het college met het Energietransitiefonds inzetten op revolverende middelen. Het idee van een dit fonds is dat opbrengsten – zoals rente, afgeloste leningen, dividend en bijvoorbeeld geld uit de verkoop van aandelen – terugvloeien naar het fonds, waardoor het geld nog een keer ingezet kan worden voor het financieren van andere projecten. “Met dit fonds gaan we flink inzetten op het financieel ondersteunen van lokale bottom-up initiatieven en innovatie in de stad, zowel van burgers als bedrijven” aldus Zeegers.