Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 september 2019

Meerdere moties voor een beter nachtleven!

Afgelopen week deed D66 opnieuw een poging om met concrete maatregelen het nachtleven nieuw leven in te blazen. De focus lag dit keer vooral op locaties voor nachthoreca, het gebrek aan een stadsbrede visie en het probleem met de wildgroei aan 24-uurs vergunningen in de stad. Elene Walgenbach schreef een opiniestuk in het NRC en diende vier moties in voor verbetering.

 

Vergunningen

Onderzoek van Vers Beton van begin september liet zien dat Rotterdam 155 nachtvergunningen telt, waarvan er slechts 28% gebruikt worden door horeca inrichtingen die na 02:00 nog open zijn en waar daadwerkelijk gedanst kan worden. Dit tot groot ongenoegen van meerdere partijen in de raad. Elene pleitte in de motie ‘Pomp levendigheid in het Rotterdamse nachtleven’ voor twee onderzoeken: een naar de behoefte en het gebruik van 24-uursvergunningen in de stad en een naar een stadsbrede visie op nachthoreca, want die ontbreekt volgens haar. “Alle gebieden in Rotterdam leveren input voor het horecabeleid, maar het ontbreekt aan een visie waar de stad heen wil met de (nacht)horeca” aldus Elene.

Locaties voor nachthoreca 

Een ander terugkerend onderwerp van debat in de horecadiscussie is het gebrek aan ruimte voor nachthoreca. Als gevolg van woningbouw is er steeds minder plek in de stad. Er wordt al langere tijd geroepen dat de stad daarom inventief moet omgaan met de ruimte die er is. Een van die opties is, als gevolg van het vele bouwen, ruimte op de daken.

Het voorstel van het college is om de openingstijden van dakterrassen te beperken tot 23:00, terwijl de horecazaken die de dakterrassen beheren vaak wel langer op zijn. D66 diende samen met de VVD en DENK de motie ‘Gewoon nog een drankje op het terras’ in voor meer ruimte en maatwerk in de openingstijden van dakterrassen. Elene vindt de standaardtijd van 23:00 te rigide: “Niet elk dakterras is hetzelfde. Als een dakterras buiten het centrum ligt heeft niemand er last van als ze wat langer openblijven.”

Centrum

Een tekort aan locaties voor nachthoreca speelt vooral in het centrum. Hoewel de gebiedscommissie verschillende locaties voorstelde, zijn er daarvan maar weinig daadwerkelijk overgenomen door het college. Elene ziet – net als de gebiedscommissie – echter wel degelijk mogelijkheden, wat de motie ‘We willen dansen in het centrum’ opleverde. Deze motie roept het college op om nachthoreca alsnog mogelijk te maken in het centrum door open te staan voor vernieuwing en het advies van de gebiedscommissie Centrum te heroverwegen..

Merwe-Vierhavens (M4H)

Ook riep D66 op tot het bieden van meer ruimte voor nachthoreca in de Merwe Vierhavens (M4H). Elene is duidelijk: “Er is in het centrum blijkbaar geen plek meer voor nachthoreca, dan moeten we juist terreinen zoals M4H goed benutten.” Er zijn volgens haar genoeg ondernemers die staan te popelen om hier aan de slag te gaan. “Er woont nu nog niemand en er zijn ook plekken waar überhaupt geen woningen komen. Als het zelfs daar al niet meer kan..” Hiervoor werd de motie ‘Geef horeca de ruimte in M4H’ ingediend.

Alle moties werden met ruime meerderheid aangenomen. Het college zal dit najaar met een voorstel moeten komen voor de invulling.