Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 september 2019

Aftrap politiek seizoen 2019-2020

Afgelopen vrijdag heeft in MONO de aftrap plaatsgevonden van het nieuwe politieke seizoen. Fractievoorzitter Chantal Zeegers keek terug op afgelopen jaar en zette de lijnen uit voor het komende politieke jaar:

Beste aanwezigen,

Ik ben blij dat jullie allemaal aanwezig zijn om met ons vooruit te kijken naar een nieuw politiek seizoen. Een seizoen waarin we een hoop van plan zijn.

Een seizoen waarin we Rotterdam nog beter op de kaart willen zetten.

Maar voordat ik het daarover ga hebben wil ik graag terugblikken op afgelopen jaar.

Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met de eerste plannen uit het coalitieakkoord, waarin we hebben ingezet op een sociaal en groen Rotterdam. Plannen voor de energietransitie en woningbouw, maar ook sociale plannen, met aandacht voor ouderen en een gezonde jeugd.

Het was een jaar van vormgeven, maar ook van uitvoeren. Er is een mooi begin gemaakt met de inzet op kansengelijkheid voor Rotterdamse kinderen, investeringen in de Rotterdamse cultuursector en het verbeteren van de acceptatie in de stad.

Allemaal ambitieuze plannen, waar we de komende jaren mee verder gaan.

Het wordt een jaar met mooie dingen:

Het Eurovisie Songfestival, waar Said en zijn team enorm hard aan gewerkt hebben.

De Hoekse Lijn, die met Arjan van Gils eindelijk gaat rijden, waardoor Rotterdam Beach een stuk aantrekkelijker wordt.

En het opleveren van de nieuwe Coolsingel, die allure geeft aan de bruisende binnenstad waar D66 al jaren op inzet.

En we gaan natuurlijk nog veel meer mooie dingen doen.

Wat D66 betreft doen we dit samen met de Rotterdammers.

Geen belerende en opleggende overheid, maar de Rotterdammers zelf het heft in handen geven om wat te maken van hun straat, hun wijk en hun stad.

Zoals ik eerder heb gezegd willen we niet dat de gemeente bewoners vertelt wat ze moeten doen. Rotterdammers lossen het zelf wel op. Alleen of met elkaar. De Rotterdamse aanpak: daar vertrouwen we op.

Dat vraagt wel dat we lef tonen, en dat gaan we doen het komende jaar.

Niet allerlei dingen verbieden, maar dingen overlaten aan de stad. Laat Rotterdammers zelf bepalen hoe ze dingen doen.

Maar we moeten ook waakzaam zijn. De progressief, vrijzinnige koers bewaken. En op sommige thema’s echt een slag slaan in Rotterdam.

Ik kijk graag met jullie vooruit naar die thema’s, waar we als fractie op in gaan zetten de komende tijd.

Levendigheid.

Het is jullie vast niet ontgaan, want er is de afgelopen tijd genoeg discussie over de levendigheid in de stad.

Bijvoorbeeld op het gebied van horeca.

Het lijkt soms vechten tegen de bierkaai, maar het is en blijft hard nodig om te vechten voor een levendige stad. Denk aan mogelijkheden voor nachthoreca, flexibele sluitingstijden voor Rotterdamse ondernemers en de mogelijkheden voor terrassen en dakterrassen.

Wat D66 betreft kan het allemaal best wat vrijzinniger. Rotterdam als proeftuin, waar dingen uitgeprobeerd worden en waar kansen liggen. Daar gaan we voor.

Een ander punt zijn de winkelstraten. Het ondernemerschap en de creativiteit van Rotterdamse winkeliers leiden tot levendigheid en een bruisende binnenstad. Een stad met een veelzijdig winkelaanbod. Dit moeten we omarmen en stimuleren. Geef ondernemers de ruimte om wat te maken van Rotterdam!

Een tweede thema is jezelf kunnen zijn. Belangrijk in het Rotterdam van nu, maar zeker in het Rotterdam waar we naartoe willen, is dat iedereen in de stad zichzelf moet kunnen zijn.

Ongeacht je afkomst, geslacht of je seksuele geaardheid. In Rotterdam is iedereen anders en dat maakt Rotterdam ook zo mooi. Hier gaan we nog meer op inzetten het komende jaar, want helaas is dit nog niet vanzelfsprekend. Wat ons betreft wordt Rotterdam echt een toonbeeld van diversiteit, een vrije stad waar dingen kunnen. En mogen.

Jezelf kunnen zijn komt ook terug op een plek waar je in eerste instantie niet zo snel aan zou denken: namelijk de zorg. Wat D66 betreft wordt er op een andere manier gekeken naar de zorg. Met minder focus op stigma’s en meer aandacht voor het individu.

Rotterdam is geen stad voor stigma’s maar een stad met allerlei verschillende individuen, ook in de zorg. Denk aan roze ouderen of GGZ patiënten. Deze laatste groep is een groep waar mensen in wijken vaak ten onrechte bang voor zijn. Dit zijn net zo goed Rotterdammers, individuen die een plek verdienen in deze stad. Ook hier is lef voor nodig.

Dan stadsontwikkeling. Daar kunnen we niet omheen. Rotterdam veranderd. Er komen steeds meer mensen in de stad wonen en dit brengt uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid. Wat D66 betreft betekent dit dat we anders naar de stad moeten kijken. Durven het over een andere boeg te gooien.

Groots denken in combinatie met duurzaamheid, mobiliteit en levendigheid.

Een mooi voorbeeld is de discussie over de oeververbinding. D66 ziet het Rotterdam van de toekomst als bereikbare en duurzame wereldstad. Zo willen we Rotterdam op de kaart zetten. Dat kan ook. Maar, laten we dan ook kiezen voor schoon vervoer, de fiets en het OV.

En hoe behouden we de rauwe randjes? Er moet plek zijn voor alles en iedereen. Niet alles hoeft modern en nieuw, niet alles hoeft weg. Durf ook dingen te behouden, lelijke dingen zijn ook mooi. Dat maakt Rotterdam uniek.

D66 wil dat Rotterdam een bakermat is en blijft van vrijheid, diversiteit en rechtvaardigheid. Waar individuele vrijheden worden gerespecteerd. Waar voor alles en iedereen plek is.

Het komende jaar gaan we over deze punten graag de discussie aan!

Met het college, met de raad maar ook met jullie.

Samen kunnen we dit. We hebben een diverse achterban, vrijzinnig en creatief. Nieuwsgierige mensen met kritisch vermogen. Een vat vol met ideeën over de stad.

En daarom daag ik jullie uit. Om mee te denken met ons. Laat je horen, spreek je netwerk aan en kom vooral met ideeën. Die zijn namelijk altijd welkom.

Laten we beginnen met de borrel en deel vooral jullie eerste ideeën met ons!